Nr 2/2018 (LXII) ISSN 2083-7321
Ewa Dorosz
Dział Instrukcyjno-Metodyczny WBP w Opolu

„Bajki bez barier” w Gminnej Bibliotece Publicznej w Chrząstowicach – rozmowa z Agnieszką Fuhl - Bonior, pracownikiem biblioteki.W Gminnej Bibliotece Publicznej w Chrząstowicach w 2017 roku zorganizowano i przeprowadzono cykl ośmiu spotkań dla dzieci pt. "Bajki bez barier", które cieszyły się dużym zainteresowaniem najmłodszych czytelników.

Ewa Dorosz (ED): Cym są „Bajki bez barier”?
Agnieszka Fuhl-Bonior (AF): „Bajki bez barier” to seria książek dla dzieci, które opracowało i wydało Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „ Światełko”. Głównym celem Bajek jest wyjaśnienie dzieciom pełnosprawnym „inności” niepełnosprawnych rówieśników. Poprzez czytane teksty świat niepełnosprawnych dzieci będzie im bliski, zrozumiały i przyjazny.

ED: Skąd pomysł na wprowadzenie do księgozbioru biblioteki książek psychoedukacyjnych? Czy „Bajki bez barier” można kupić w księgarni?
AF: Bajki trafiły do naszej Biblioteki za pośrednictwem czytelniczki, która napisała do Stowarzyszenia „Światełko” i dzięki niej przekazane zostały nam cztery darmowe książki. Po tak miłej niespodziance, Biblioteka nawiązała kontakt ze Stowarzyszeniem i do dziś otrzymujemy kolejne tytuły.

Bajek nie można kupić w księgarni, można je otrzymać jedynie bezpłatnie kontaktując się ze Stowarzyszeniem Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Światełko” swiatelkodladzieci.pl/kontakt/. Dostępne są także w wersji elektronicznej na stronie www.swiatelkodladzieci.pl

ED: Czy można je wypożyczać i czy cieszą się zainteresowaniem czytelników?
AF: W naszej Bibliotece dostępnych jest 16 tytułów „Bajek bez barier” i jak najbardziej można je wypożyczyć. Duże zainteresowanie jest wśród nauczycieli przedszkoli i szkół. Chętnie pożyczają je także dzieci, które uczestniczyły w naszych cyklicznych spotkaniach bibliotecznych.

ED: Kto był pomysłodawcą i realizatorem cyklicznych spotkań dla dzieci pt. „Bajki bez barier”?
AF: Pomysł na przeprowadzenie spotkań narodził się po szkoleniu pt. „Biblioteczne rozmowy o niepełnosprawności dzieci z książką w tle”, które w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu przeprowadziła Agnieszka Kossowska, autorka książki dla dzieci o niepełnosprawności pt. „Duże sprawy w małych głowach”. Udział w zajęciach dał mi wiele do myślenia i zachęcił do przygotowania w naszej Bibliotece zajęć dla najmłodszych.

ED: Czy trzeba mieć odpowiednie przygotowanie, żeby móc prowadzić takie zajęcia?
AF: Bajki napisane są przystępnym i zrozumiałym językiem. Nie trzeba mieć odpowiedniego przygotowania do ich prowadzenia. Dzieci są chętne do udziału w zajęciach, zadają dużo pytań, są po prostu ciekawe osób z niepełnosprawnościami. Na naszych spotkaniach przy pomocy „Bajek bez barier” uczymy właściwego zachowania, uwrażliwiamy na problemy niepełnosprawności.

ED: Jakie tematy poruszane są w bajkach?
AF: Każda książeczka zawiera jedną bajkę psychoedukacyjną dotyczącą konkretnej niepełnosprawności, np. Autyzm, ADHD, Zespół Aspergera, Niepełnosprawność ruchowa, Zaburzenia mowy. W Bajkach opisane są historie, w których bohaterami są dzieci z różnymi niepełnosprawnościami.

ED: Skąd czerpałaś pomysły na prowadzenie spotkań z wykorzystaniem bajek psychoedukacyjnych?
AF: W każdej książce znajduje się załącznik dla osoby dorosłej dotyczący problematyki bajki, który ma pomóc w rozmowie na temat lektury, a także zachęcić do innych działań pozwalających dziecku na wyrażenie swoich uczuć i przemyśleń, np. zabawa, pytania dotyczące treści, sugestie, rysunek.

Pomysł na nasze spotkania narodził się dzięki Bajce pt. „Ślimak” Aleksandry Chmielewskiej, która przybliża problemy, z jakimi borykają się dzieci z niedosłuchem. Żeby uatrakcyjnić zajęcia postanowiłam wprowadzić podstawy języka migowego dla dzieci. Po przeczytaniu Bajki, wyświetlałam dzieciom na ekranie proste znaki migowe, które były przez nie powtarzane np. gest powitania i pożegnania, słowa określające członków rodziny, kolory, zwierzęta.

ED: Czy dzieci wykazywały zainteresowanie podczas spotkań?
AF: Dla dzieci nauka języka migowego była świetną zabawą dzięki czemu swobodnie i aktywnie w niej uczestniczyły. Wykazywały ogromne zainteresowanie tematami poruszanymi podczas spotkań. Dopytywały, dzieliły się swoimi doświadczeniami w kontaktach z osobami w rodzinie, które żyją z niepełnosprawnościami.

ED: Dlaczego takie zajęcia edukacyjne dla dzieci są potrzebne?
AF: Zajęcia, które realizowałam miały na celu pomóc dzieciom lepiej radzić sobie w nowych dla nich sytuacjach. Z perspektywy czasu widzę pozytywny rezultat moich starań m.in. dlatego, że przychodzą do Biblioteki rodzice uczestników spotkań „Bajki bez barier” i dzielą się ze mną swoimi obserwacjami na temat pozytywnego zachowania ich dzieci. Od czasu naszych zajęć czytają wspólnie nasze Bajki, dzięki nim rozmowy z dziećmi na tematy wcześniej dla nich trudne stały się obopólną przyjemnością wspólnie spędzanego czasu.

ED: Gdzie można znaleźć Waszą relację ze spotkań „Bajki bez barier”?
AF: Zapraszam wszystkich na profil Gminnej Biblioteki Publicznej w Chrząstowicach na Facebooku, gdzie umieszczona jest relacja ze spotkań oraz bieżąca działalność naszej Biblioteki.

ED: Czy planujesz kolejne cykle spotkań?
AF: Obecnie rozpoczął się cykl spotkań z książką „Nela Mała Reporterka”. Dzieci poznają zwierzęta, które Nela napotkała na swojej drodze podczas podróży, ale myślę że w najbliższym czasie wrócimy do tematu ” Bajki bez barier”.

ED: Dziękuję za rozmowę i życzę samych udanych spotkań w Bibliotece.
AF: Dziękuję.
Zdjęcia z archiwum GBP w Chrząstowicach
   "Bibliotekarz Opolski" jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska