Nr 2/2018 (LXII) ISSN 2083-7321
Elżbieta Czerwińska, Anna Jańdziak
Biblioteka Główna Politechniki Opolskiej

Biblioteka nie tylko dla studentów


Biblioteka uczelniana powinna być miejscem otwartym, nie tylko dla obecnych studentów, ale także dla dzieci i młodzieży szkolnej, bo to oni są jej przyszłymi użytkownikami.

Aby wykształcić potrzebę korzystania z biblioteki od najmłodszych lat w bibliotekach organizuje się przestrzenie zabaw dla dzieci, miejsca dla mam (do przewinięcia dziecka, nakarmienia itp.) oraz różnorakie imprezy np. noc w bibliotece, detektyw w bibliotece, morderstwo w bibliotece, głośnie czytanie, konkursy, realizuje się projekty mające na celu np. promowanie regionu.

Biblioteki mają do zaoferowania dzieciom i młodzieży wiedzę, rozrywkę, inspirację, zagospodarowanie wolnego czasu, stymulowanie działań. W bibliotekach spotykamy kąciki prasowe, kawowe, wypoczynkowe z wygodnymi kanapami, czy nawet miejsca do leżenia. Coraz częściej organizowane są w bibliotekach pokoje czy miejsca chillaout, w których można odpocząć, zrelaksować się, pograć w szachy czy porozmawiać z przyjaciółmi, znajomymi.

Bibliotekarze Politechniki Opolskiej co roku przygotowują wiele imprez celem przybliżenia dzieciom i młodzieży biblioteki, jej zbiorów i usług, poszerzenie ich wiedzy o różne aspekty, z którymi spotykają się w życiu codziennym oraz „oswojenie” przestrzeni biblioteki akademickiej.
Od dziesięciu lat biblioteka aktywnie uczestniczy w działalności Dziecięcej Politechniki Opolskiej (DPO).


Fot. 1. (fot. Sławoj Dubiel)

Pierwszy Uniwersytet Dziecięcy powstał w Tybindze w 2002 roku i od tego czasu wiele uczelni otworzyło się dla małych słuchaczy. Dzieci mogą pogłębiać swoją pasję poznawczą uczestnicząc w cyklu comiesięcznych wykładów. Od początku funkcjonowania projektu DPO mali studenci goszczą również w Bibliotece Głównej Politechniki Opolskiej. W każdej edycji uczestnikom prezentowane są różne formy książki, od miniatury do dużego formatu, od reprintu starodruku do e-booka, od książki drukowanej do książki mówionej. Mali słuchacze zapoznawani są również z ewolucją pisma, narzędzi pisarskich oraz architektury bibliotecznej. Z dużym zainteresowaniem spotykają się plombownice, kserokopiarki, stanowisko dla osób z dysfunkcją wzroku, w tym powiększalniki tekstu, staropolskie zaklęcia na złodziei książek oraz nowoczesne sposoby zabezpieczenia zbiorów przed kradzieżą. Najmłodsi studenci chętnie uczestniczą także w corocznych konkursach, których tematyka najczęściej nawiązuje do biblioteki lub książki. I tak 57 różnorodnych prac wpłynęło na konkurs pt. „Biblioteka i bibliotekarz w oczach dziecka”, 45 rymowanek powstało na konkurs „Biblioteka czeka na każdego człowieka czyli stwórz rymowankę o bibliotece”, 61 prac na konkurs „Tytuł mojej ulubionej książki zaklęty w rysunku”. 23 piękne laurki powstały w ramach konkursu „Koncert życzeń dla biblioteki – laurka z okazji 50-lecia biblioteki”, a 22 prace przesłane na konkurs „Podróż do przyszłości – czyli jak wyobrażam sobie bibliotekę za 50 lat” uświetniły nasz jubileusz. 26 młodych uczestników DPO brało udział w konkursie ogłoszonym z okazji 10-lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej pt. „Poszukaj Unii Europejskiej w swoim mieście”. W roku jubileuszu 10-lecia DPO biblioteka ogłosiła konkurs pt. "Moje hobby - czyli co mi siedzi w głowie”, mamy nadzieję, że podobnie jak w latach poprzednich spotka się on z dużym odzewem ze strony naszych najmłodszych studentów. Wszystkie prace są oceniane i nagradzane przez biblioteczne jury, a także prezentowane na stronie www oraz w minigalerii Galimatias w siedzibie Biblioteki Głównej.


Praca konkursowa (aut. Aleksandra Dworak)

Praca konkursowa (aut. Iwona Kondziela)

Bibliotekę chętnie odwiedzają przedszkolaki i dzieci z pierwszych klas szkoły podstawowej. Podobnie jak słuchaczom DPO dedykujemy im specjalną wystawę z różnymi formami zbiorów oraz zwiedzanie „czeluści” bibliotecznych, gdzie od lat największym zainteresowaniem cieszy się ręczna plombownica, kserograf, winda towarowa oraz główny magazyn zazwyczaj niedostępny dla użytkowników, a w nim pięknie oprawione i bardzo ciężkie woluminy czasopism zagranicznych.


Fot. 2. (fot. Katarzyna Murek)

Inną imprezą, organizowaną przez Politechnikę Opolską, w ramach której młodzi ludzie odwiedzają również bibliotekę jest Politechniczna PObudka. W ramach zajęć edukacyjnych młodzież uczestniczy w wykładach, warsztatach, pokazach laboratoryjnych na wzór zajęć dydaktycznych, a w bibliotece pokazywane są nie tylko zbiory, ale także zastosowanie informatyki w przestrzeni bibliotecznej, czyli katalogi komputerowe, e-zasoby, stronę www i FB czy elektroniczne zabezpieczenia zbiorów.


Fot. 3. (fot. Klaudia Ulasz)

Nasza placówka współpracuje również z Zespołem Szkół Specjalnych w Opolu. Uczniowie nie tylko zapoznają się z wystawami organizowanymi przez bibliotekę, ale również sami je tworzą. Na wernisażu pt. „Igłą malowane”, który odbył się 28 października 2014 roku mogliśmy podziwiać piękne makatki, wyszywanki, wyklejanki, obrazki. Wernisaż był również okazją do spotkania autorów pięknych prac, nauczycieli, rodziców oraz pracowników Politechniki Opolskiej. Wystawa cieszyła się olbrzymim zainteresowaniem, a wiele wystawianych prac zostało zakupionych.


Fot. 4. (fot. Joanna Sprycha)

Od trzech lat młodzież szkół ponadpodstawowych uczestniczy w spotkaniach poświęconych problematyce plagiatu. Warsztaty obejmują tematykę prawa autorskiego w życiu codziennym i na szkolnym korytarzu, przybliżają również zagadnienie plagiatu, jak go skutecznie unikać oraz konsekwencje jego popełnienia. Warsztaty spotykają się z pozytywnym obiorem i dużym zainteresowaniem ze strony uczniów, którzy chętnie zadają pytania i aktywnie włączają się w dyskusję, potwierdzając tym samym zasadność organizowania tego typu spotkań z młodzieżą.

W 2017 roku biblioteka, we współpracy z Akademickim Biurem Karier, zorganizowała grę miejską TWISTER. Udział w niej wzięło 10 młodzieżowych drużyn 3-osobowych. Uczestnicy gry, wykonując ostatnie zadania, mieli okazję zapoznać się z zasobami czytelni, a jednocześnie dobrze się bawić co sprawiło nam organizatorom dużą satysfakcję i na pewno zaowocuje kolejną edycją gry.


Fot. 5. (fot. Katarzyna Murek)

W swojej pracy z dziećmi i młodzieżą bibliotekarze Politechniki Opolskiej dążą do tego, aby biblioteka była miejscem ciekawie spędzonego czasu, gdzie można rozwijać swoje pasje, umiejętności i zainteresowania. Wymaga to dużego zaangażowania bibliotekarzy, dobrania właściwych metod pracy, ale dzięki tym wysiłkom hasło kampanii społecznej z 2010 roku „Spotkajmy się w bibliotece” nie jest tylko zawołaniem, ale przede wszystkim działaniem.


   "Bibliotekarz Opolski" jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska