Nr 2/2018 (LXII) ISSN 2083-7321
Agnieszka Hałubiec
Dział Instrukcyjno-Metodyczny WBP w Opolu
Koordynator projektu Dyskusyjne Kluby Książki woj. opolskiego

Kwartał w opolskich Dyskusyjnych Klubach Książki
Styczeń-luty marzecKolejny rok działalności opolskich Dyskusyjnych Klubów Książki w mocnym składzie 55 klubów, wypełni intensywny program działań, spotkań, wykładów. Do klubowego grona dołączył klub MiGBP w Prudniku – filia w Łące Prudnickiej, w którym dyskutują dzieci.
Na pierwszym wspólnym spotkaniu moderatorów DKK, które odbyło się 21 lutego posumowaliśmy miniony rok i omówiliśmy plany na kolejne miesiące, które przed nami. A będzie się działo.

Moderatorzy będą mogli uczestniczyć w cyklu wykładów, które mają na celu wzbogacić warsztat bibliotekarza, aby sprawniej prowadzić spotkania klubowe.

W marcu obył się pierwszy warsztat Judith W. Taschler, Nauczycielka - o literaturze kobiecej (jeśli taka istnieje), który prowadził Rafał Grzenia. Moderatorzy mogli w niekonwencjonalnej formie zmierzyć się z tematem literatury kobiecej i odkryć zupełnie nowe spojrzenie na ten rodzaj literatury, który dominuje w dyskusjach klubowych. Literatura obyczajowa jest najczęściej obecna w DKK. Bogactwo tytułów, wielu autorów reprezentujący powieść obyczajową wprowadza dezorientację. Pojawiający się coraz częściej podział na „literaturę środka” i „literaturę kobiecą” wymaga dookreślenia i wydobycia dystynktywnych cech tej twórczości. Kolejną propozycją dla opiekunów klubów będzie wykład Środek literatury czy literackie peryferia? Zjawisko literatury „środka” i literatury „kobiecej”. Percepcja i krytyka, który odbędzie się już w kwietniu. Wykład ma wspomóc moderatorów w wyborze tego typu literatury, dookreślić oceny, zbudować krytyczne podejście do zjawiska, aby umiejętnie i z większym znawstwem wybierać tytuły, które obok zaspokajania potrzeb kompensacyjnych czytelnika, dawałyby również dostęp do przeżyć estetycznych, jak również niosłyby ze sobą wartości poznawcze.

Kluby „pracują” bardzo intensywnie na książkach tłumaczonych. W tym roku chcemy się zatem przyjrzeć pracy tłumacza. Stąd kolejna propozycja - wykład Tłumacz widzialny, który ma na celu przybliżenie zagadnień translatoryki współczesnej. O potyczkach ze słowem, pułapkach, „fałszywych przyjaciołach” i językowej ekwilibrystyce opowie zaproszony tłumacz, który wprowadzi moderatorów do zagadnienia translatoryki w praktycznym wymiarze, jak również przedstawi literaturoznawczy kontekst. Czytelnicy często pomijają lub w ogóle nie dostrzegają tłumaczy. Ich praca jest często niezrozumiana. Nie dostrzega się roli, jaką odgrywają w kształtowaniu języka, w budowaniu literackich trendów. Ilu czytelników świadomie i z namysłem odbiera tłumaczoną lekturę, zastanawiając się nad poniesionym trudem translatorskim? Ile pracy należało włożyć, aby tekst był językowo, kulturowo zrozumiały, przy zachowaniu wszelkich niuansów języka źródłowego, „nie uszkadzając” treści, dając nam jak najwięcej sensów z tekstu wyjściowego? Odpowiadając na te pytania, proponowany wykład wzbogaci moderatorów w wiedzę, uwrażliwi na zagadnienia przekładu, stanie się przyczynkiem do dyskusji klubowych podczas lektury tekstów tłumaczonych.

Przynoszący sukces cykl poznawania literatur mało obecnych w świadomości czytelniczej będzie w tym roku również kontynuowany. Moderatorzy będą zapoznawani z kolejnymi niszowymi literaturami, rzadziej obecnymi w dyskusjach literackich. Szkolenie ma charakter popularyzatorski, ma zachęcać do poszukiwań literackich, ponadto wzbogacać w wiedzę literaturoznawczą, niezbędną do efektywnego prowadzenia dyskusji klubowych. Szkolenie dostarcza inspiracji, wspiera w poszukiwaniu nowych tytułów do dyskusji klubowych, pomaga odnaleźć nowych autorów, odkrywać nurty i tendencje w literaturze światowej. W tym roku przyjrzymy się literaturze krajów bałtyckich w ramach cyklu „Małe literatury – wielkie odkrycia”.

Podejmujemy również nową inicjatywę, jaką będzie I Opolska Dyskusja Moderatorów . Opolscy moderatorzy zebrani w siedzibie WBP w Opolu wspólnie porozmawiają nad książką pokoleniową, dzięki czemu w dyskusji będą mogli uczestniczyć opiekuni DKK dla dorosłych jak również moderatorzy DKK dla dzieci i młodzieży. Dyskusję nad książką moderatorzy będą kontynuować w klubach, otrzymując w ten sposób gotowy scenariusz spotkania, jak również inspiracje do dyskusji z klubowiczami w swoich bibliotekach.

Kluby uczestnicą w tym roku w konkursie na najbardziej aktywny klub „Opolskie DKK – otwarta strefa czytelnika”. Konkurs ma na celu promocję działalności klubu w lokalnej społeczności. Zadaniem moderatora i stałych klubowiczów, oprócz spotkań klubowych, będzie silniejsze zaznaczenie pracy klubu w środowisku oraz otwarcie na nowych członków. W konkursie szczególnie oceniane będą inicjatywy podejmowane przez klub na rzecz lokalnego środowiska w celu popularyzacji czytelnictwa, jak również promocji idei samego klubu w środowiskach mało aktywnych czytelniczo. Konkurs obejmuje działania całoroczne. Dobrym przykładem aktywności klubowej jest marcowa inicjatywa DKK w Głuchołazach, który podczas imprezy „Babski wieczór”, organizowanej przez Centrum Kultury w Głuchołazach ciekawie zaprezentował działalność swojego klubu i zachęcił innych do czytania.


Klubowicze prezentują książki, które zrobiły na nich największe wrażenie podczas dyskusji klubowych.

Podsumowując kwartał, który już za nami, w opolskich klubach obyło się ponad 90 spotkań klubowych, kluby dziecięce zgłaszały swoje prace do konkursu na recenzje rysowane. Klub w Zielinie i w Nakle otrzymał nagrodę za całoroczny udział w konkursie na recenzje rysowaną organizowany przez Instytut Książki w 2017 roku. Zakupionych zostało prawie 800 woluminów nowości książkowych, które trafiły do opolskich klubów. W tym roku sporym zainteresowaniem cieszy się literatura faktu, esej, ale i obyczajowej prozy nie zabraknie. Nadal działa Niemieckojęzyczny Dyskusyjny Klub Książki oraz Fantastyczny Dyskusyjny Klub Książki, dwa sprofilowane kluby z solidną marką.


Plakat Fantastycznego Dyskusyjnego Klubu Książki w MBP w Opolu

Drugi kwartał to początek spotkań autorskich. Przed nami zaplanowane spotkania z Krystyną Mirek, Iloną Wiśniewską, Jakubem Małeckim, Joanną Olech, Karoliną Wilczyńską i Barbarą Kosmowską.

Zapraszamy klubowiczów i sympatyków do odwiedzania Dyskusyjnych Klubów Książki!


   "Bibliotekarz Opolski" jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska