Nr 3/2018 (LXII) ISSN 2083-7321
Hanna Jamry
Dział Bibliografii, Informacji i Promocji WBP w Opolu

Nowości o Śląsku Opolskim –
propozycje do księgozbioru podręcznego


Carcer inferior : zakłady karne Strzelec Opolskich w systemie represji stalinowskich (1945-1954) / Stefan Białek. - Wrocław : Oddział Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we Wrocławiu, 2016. - 501, [1] s. : fot. - Bibliogr. 453-467.
  • descriptiondescription
Od 1945 roku narzędziem terroru stosowanego przez władze komunistyczne był rozbudowany aparat represji, którego trzon stanowiło Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego i podległe mu organa, w skład których wchodził system więziennictwa. Więzienie strzeleckie należało do okrytych szczególnie ponurą sławą zakładów karnych powojennej Polski, gdzie warunki w jakich przebywali więźniowie były upokarzające i nieludzkie. Celem tej obszernej pracy jest ukazanie problemów codziennej egzystencji więźniów strzeleckich zakładów karnych, ze szczególnym uwzględnieniem represji, jakich doświadczali ze strony funkcjonariuszy oraz próba wskazania czynników, które wpływały na dokonywanie rozmaitych nadużyć, szykan i zbrodni.


Krasiejów : obrazy z współczesnej pamięci zbiorowej / Magdalena Moj. – Krasiejów : Stowarzyszenie Dolina Małej Panwi , 2017. - 175 s., 16 s. tablic : fot. – Bibliogr. s. 171-175.
  • description
Krasiejów to wieś, której obraz zmienił się zasadniczo po odkryciu na terenie byłej kopalni iłów szczątków dinozaurów. Wybudowano pawilon paleontologiczny, utworzono wokół znaleziska Jura Park. To przedsięwzięcie, w związku z napływem turystów, doprowadziło do znacznego ożywienia miejscowości, a przede wszystkim poprawiło infrastrukturę drogową, powstało wiele gospodarstw agroturystycznych, rozwinęła się turystyka kajakowa itp. Autorka, przedstawiając swoją rodzinną miejscowość, starała się ją utrwalić poprzez spisanie wspomnień starszych mieszkańców, przywoływanie starych dokumentów i fotografii. Dzięki czemu powstał obraz przed- i powojennego życia społeczności krasiejowskiej.


Od Opola do Opola : popularna historia miasta / Anna Pobóg-Lenartowicz. - Opole : Wydawnictwo Nowik Sp.j., 2017. - 155 s. : fot. – Bibliogr. s. 149-150.
  • description
W książce, która ukazała się okazji obchodów jubileuszu 800-lecia lokacji Opola, starano się przedstawić dzieje miasta w sposób popularny i przyjazny współczesnemu, zwłaszcza młodemu odbiorcy. Autorka burzliwe dzieje polityczne Opola przedstawiła w wielkim skrócie skupiając się głównie na życiu codziennym opolan na przestrzeni wieków. Publikację uzupełniła wieloma rycinami, widokówkami i zdjęciami ukazującymi Opole w różnych okresach jego rozwoju.


Postacie kościoła katolickiego na Śląsku / Józef Mandziuk. - Warszawa : Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam", 2016. - 776 s. : il.
  • description
Pomysł popularnego opracowania kościelnych dziejów Śląska wysunął kardynał Henryk Gulbinowicz. Idąc za sugestią ordynariusza autor ukazał historię Kościoła na Śląsku na tle wybranych osób. W sumie na kartach książki przesuwa się 400 postaci : biskupów, duchownych, zakonników i zakonnic oraz przedstawicieli laikatu. Wszyscy w jakiś sposób zaznaczyli swoją obecność na ziemi śląskiej do 1945 r.


Rejs po dziejach opolskiego żeglarstwa : 1945-2017 / Ryszard Sobieszczański. - Opole : Opolskie Stowarzyszenie Pieśni pod Żaglami, 2017. - 464 s. : il.
  • description
Kapitan Feliks Szczot napisał we wstępie, że książka jest jedną z nielicznych publikacji opisujących lokalną historię i osiągnięcia w żeglarstwie Opolszczyzny. Od pierwszych nieśmiałych wydarzeń powojennych, poprzez rozkwit żeglarstwa klubowego, do chwili obecnej, gdzie całkowicie zmienił się charakter uprawiania tego sportu. Zebrany materiał faktograficzny, głównie w oparciu o wywiady ze znanymi żeglarzami i entuzjastami żeglarstwa, pozwolił autorowi pokazać ich zmagania w powstawaniu i rozwoju żeglarstwa śródlądowego, a później morskiego. Publikacja nawiązuje do najciekawszych żeglarzy okręgu opolskiego, opisuje działalność szkoleniową oraz ciekawe osiągnięcia w żeglarstwie liczące się w skali kraju.


Śmierć, bale i skandale czyli dzień jak co dzień w śląskim pałacu / Marek Gaworski. - Strzelce Opolskie : Wydawnictwo Matiang, 2017. - 236, [4] s. -Bibliografia s. [238-240].
  • description
W książce zamieszczono 31 opowiadań „o ludziach zamieszkujących pałace w czasach, kiedy jeszcze tętniło w nich życie. Kiedy z nudów romansowali, wydawali ogromne sumy pieniędzy na swoje ‘widzimisię’, czy też mordowali w chwilach uniesienia, swoim zachowaniem często wzbudzając skandale”. Są również historie związane ze Śląskiem Opolskim z: Dobrą, Głogówkiem, Kopicami, Opolem, Strzelcami Opolskimi i Ujazdem. Publikacja, zaopatrzona w liczne fotografie, napisana została lekkim językiem, z humorem. Autor nie stroni od prywatnych komentarzy.

   "Bibliotekarz Opolski" jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska