Nr 3/2018 (LXII) ISSN 2083-7321
Łukasz Kluza
MiGBP w Prudniku

Biblioteka w miejscach nieoczywistych


Biblioteka Publiczna w Prudniku to nie tylko instytucja, która gromadzi, opracowuje i udostępnia różnego rodzaju zbiory. Nasza instytucja prowadzi także szeroko rozumianą działalność edukacyjno-kulturalną. Dotyczy to przede wszystkim przedszkoli i szkół, dla których co roku przygotowujemy ciekawe oferty lekcji i warsztatów bibliotecznych. Duże zainteresowanie ofertą biblioteczną skłoniło Nas do rozwinięcia aktywności i współpracy z innymi instytucjami. Szczególnymi miejscami, w których prowadzimy działalność kulturalną są Areszt Śledczy w Prudniku oraz Dom Spokojnej Starości św. Jana Bożego.

Jeżeli mówimy o lekcjach i wykładach to pierwszym skojarzeniem jest oczywiście szkoła. Bardzo często spotykamy się z dużym zaskoczeniem, kiedy okazuje się, że biblioteka także organizuje warsztaty i prelekcje w miejscach nieoczywistych - takim miejscem z pewnością jest Areszt Śledczy w Prudniku.

Od kilku lat Nasza Biblioteka aktywnie współpracuje z prudnicką kadrą penitencjarną. Według oficjalnego porozumienia, głównym zadaniem biblioteki jest prowadzenie „Edukacji historycznej skazanych”. Program przeznaczony dla osób skazanych został zapoczątkowany przez nawiązanie kontaktu przez Areszt Śledczy w Prudniku z warszawskim Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. W związku z dużą rolą społeczności żydowskiej w historii Prudnika, współpraca pomiędzy Aresztem a Muzeum skupiła się na edukowaniu osadzonych w kwestiach trudnej relacji polsko-żydowskiej. Biblioteka Publiczna w Prudniku, która również aktywnie współpracuje z Muzeum POLIN, wyszła z propozycją, aby prowadzić wśród skazanych cykl wykładów popularnonaukowych dotyczących polskiej historii. Początkowo więźniowie nieśmiało przybywali na zajęcia, z czasem stały się one swojego rodzaju punktem obowiązkowym. Oczywiście żaden skazany nie jest zmuszany do udziału w wykładach. Każdy samodzielnie podejmuje decyzję, czy chce wysłuchać prelekcji i wziąć udział w dyskusji. Zauważyliśmy, że z wykładu na wykład frekwencja jest coraz większa i osadzeni bardzo śmiało i ochoczo podejmują głos w niejednokrotnie trudnych dyskusjach. Bardzo aktywizującą dla nich formą jest także to, że sami zgłaszają tematy, które najbardziej ich interesują. Wśród wykładów przeprowadzanych w Areszcie były między innymi: Powstanie w getcie warszawskim, Historia Zamku Książ, Kwestia ratowania Żydów na przykładzie Oscara Schindlera, Powstanie Warszawskie z punktu widzenia zwykłego mieszkańca Warszawy, czy też przebieg ostatnich miesięcy II wojny światowej. Przy okazji każdego wykładu prezentowany jest również krótki film, zazwyczaj dokumentalny, po którym więźniowie mogą podzielić się swoimi wrażeniami i przemyśleniami. Według relacji kadry penitencjarnej, nie tylko na sali wykładowej uczestnicy ożywiają się, kiedy rozmawiają o poruszanych tematach, ale również dyskutują po powrocie do celi. Wizyta pracownika biblioteki jest dla nich również szansą na złożenie zamówienia co do książek, które chcieliby przeczytać.

Biblioteka Publiczna w Prudniku również w ten sposób propaguje czytelnictwo w trudnym i wysoce niedostępnym miejscu jakim jest areszt. Zadziwiający jest często sposób patrzenia przez więźniów na kwestie historyczne. Okazuje się, że nie mają oni także żadnego problemu z analizowaniem dokumentów historycznych, czego przykładem jest ostatnia dyskusja na temat aktu kapitulacji III Rzeszy. Współpraca biblioteki z aresztem stale się rozwija, czego dowodem jest udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacji Historycznej „Piszemy list do uczestniczek Powstania Warszawskiego”, który będzie realizowany do 2 października 2018 roku.

Biblioteka Publiczna w Prudniku współpracując z Aresztem Śledczym angażuje się w jubileuszowe obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Zaplanowany jest kolejny cykl wykładów i prelekcji zatytułowany #niepodległa2018. Podczas rozmów z osadzonymi dowiadujemy się, że Nasza działalność stanowi dla nich pewną odskocznię od więziennej codzienności i dlatego tak chętnie angażują się w edukację historyczną. Mamy nadzieję, że działalność biblioteki na tym polu pozostawi ślad i cieszymy się, że jesteśmy dzięki temu doceniani.

Relacje fotograficzne z organizowanych imprez są dostępne na stronie:
https://www.sw.gov.pl/jednostka/areszt-sledczy-w-prudniku

W ramach współpracy z Domem Jana Bożego organizowane są dla seniorów zajęcia manualne. Prowadzone są dyskusje na różne tematy związane z życiem, którego doświadczyli, m.in.:

  • Jak przetrwałem trudne życie na Syberii
  • Moje doświadczenia wojenne
  • Życie, które minęło - czasy komuny

Prowadzone są również gry stolikowe: chińczyk, domino, warcaby, układanki, puzzle itp. Organizowane są spotkania przy herbatce z drobnym poczęstunkiem.


   "Bibliotekarz Opolski" jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska