Nr 3/2018 (LXII) ISSN 2083-7321
Teresa Hruby
BP w Namysłowie

Nowa biblioteka na 70-lecie. Podwójne święto Biblioteki Publicznej im. Stanisława Wasylewskiego w Namysłowie


25 maja 2018 roku, to data szczególna w historii biblioteki, tego dnia miało miejsce uroczyste otwarcie biblioteki po modernizacji połączone z jubileuszem 70-lecia namysłowskiej książnicy. W tak ważnym dla nas dniu na uroczystość przybyły władze samorządowe, radni gminy i powiatu, dyrektorzy i kierownicy bibliotek województwa opolskiego i powiatu namysłowskiego, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, przedstawiciele instytucji, czytelnicy i przyjaciele biblioteki.

Zaproszonych gości powitał Dyrektor Namysłowskiego Ośrodka Kultury – Krzysztof Balawender, który podziękował wszystkim osobom, dzięki którym remont był możliwy i został zrealizowany. Modernizacja i wyposażenie Biblioteki Publicznej w Namysłowie została wykonana dzięki dofinansowaniu w ramach NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA „INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK NA LATA 2016-2020 ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dofinansowanie w kwocie 897 800 zł całość inwestycji wyniosła 2 mln 330 tysięcy złotych.

Szczególne podziękowania należą się władzom samorządowym, które dołożyły wszelkich starań i środków finansowych na dokończenie tej inwestycji, dzięki temu mamy jedną z najpiękniejszych bibliotek w województwie opolskim, która jest miejscem szczególnie ważnym dla naszej kultury i edukacji. Dzięki działaniom i inicjatywom kolejnych dyrektorów, kierowników i bibliotekarzy cieszy się od lat zasłużonym uznaniem nie tylko czytelników, ale ma także wysoką markę w środowisku bibliotekarzy. Dzisiaj podziwiamy nowoczesną placówkę, która wspiera rozwój społeczeństwa informacyjnego, kształtuje czytelnicze postawy, poprzez wykorzystywanie najnowszych technologii informatycznych.

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: burmistrz Namysłowa Julian Kruszyński, Przewodniczący Rady Miejskiej – Sylwester Zabielny, dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Piotr Polus, w imieniu Marszałka Województwa Opolskiego – Janusz Wójcik oraz dyrektor Namysłowskiego Ośrodka Kultury – Krzysztof Balawander.


Przecięcie wstęgi (fot. z archiwum BP w Namysłowie)

Burmistrz Namysłowa Julian Kruszyński złożył na ręce kierownik biblioteki – Teresy Hruby, dla całego zespołu podziękowania, życzenia i kwiaty za ogromny wkład pracy w rozwój placówki, nowatorstwo, inicjatywy, pomysłowość i zaangażowanie w rozwój czytelnictwa. Do gratulacji dołączył się Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki w Opolu, który również podkreślił wysiłek całego zespołu, bibliotekarzy oddanych swojej pracy, którzy tworzą przyjazną dla czytelników instytucję kultury i służą swoją wiedzą i doświadczeniem. Gratulacje i słowa uznania w imieniu Marszałka Województwa Opolskiego pana Andrzeja Buły przekazał Janusz Wójcik, który podkreślił znaczenie bibliotek w otaczającej nas rzeczywistości, jak ważną rolę mają do wypełnienia bibliotekarze, którzy swoją pracę traktują jako misję krzewienia kultury słowa, a poprzez aktywną działalność integrują społeczność lokalną, szczególnie zachęcają młodych poetów do spotkań i popularyzacji swojej twórczości, przykładem tego jest Klub Młodych Twórców WENA, który działa przy bibliotece.


Burmistrz Namysłowa Julian Kruszyński składa podziękowania na ręce kierownik biblioteki – Teresy Hruby (fot. z archiwum biblioteki)

Do pięknych, nowych nowocześnie wyposażonych sal bibliotecznych, tanecznym krokiem zaproszonych gości wprowadziła młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Namysłowie pod opieką pani Danuty Miś, młodzi artyści przywitali gości wykonaniem poloneza.


Fot. z archiwum biblioteki

Budynek i wnętrze biblioteki prezentuje się niezwykle nowocześnie. Jak na urodziny przystało były życzenia, tort i prezenty urodzinowe dla dostojnej jubilatki i pracowników. Zaproszeni goście wysłuchali okolicznościowego koncertu Pauliny Magaj i Krzysztofa Odoja.


Fot. z archiwum biblioteki

Historię biblioteki od jej powstania do chwili obecnej przedstawiła kierownik biblioteki – kustosz Teresa Hruby. Pierwsza biblioteka w Namysłowie rozpoczęła swoją działalność już w grudniu 1947 roku. Powstała ona z dawnej wypożyczalni Kultura, księgozbiór liczył 1207 woluminów. Oficjalnie została zarejestrowana 8 marca 1948 roku jako Powiatowa Biblioteka Publiczna z Oddziałem Miejskim. W dniu rejestracji liczyła 1909 woluminów, korzystało z niej 152 czytelników. Pierwsza siedzibą biblioteki był miejski ratusz, księgozbiór zlokalizowano w trzech izbach, a w czwartej była czytelnia. Pierwszym kierownikiem był Adolf Lekki. Biblioteka przez lata swojego funkcjonowania zmieniała lokalizację, wielokrotnie zmieniano nazwę, ale w historii bibliotekarstwa szczególnie na Ziemi Namysłowskiej nadal pełniła ważną rolę w krzewienia kultury i rozwoju czytelnictwa. Kiedy w 1960 roku oddano do użytku nowy budynek Powiatowego Domu Kultury, przeniesiono bibliotekę i księgozbiór do dwóch pomieszczeń na piętrze. Piękne czyste estetyczne pomieszczenia okazały się jednak za ciasne, w szybki tempie rozrastał się księgozbiór biblioteki, brakowało miejsca na działania i promocję czytelnictwa. W latach 1963 dyrektorem biblioteki był Henryk Ostrowski, to dzięki jego staraniom, uporowi i determinacji doszło do budowy nowej placówki.


Kierownik biblioteki Teresa Hruby (fot. z archiwum biblioteki)

Budynek, w którym obecnie funkcjonuje biblioteka został wybudowany w latach 1969-1971. Uroczyste oddanie nowo wybudowanego typowego budynku biblioteki, nastąpiło 8 maja 1971 roku. Miasto zyskało nowy budynek, a czytelnicy bogato wyposażoną książnicę w nowe meble i sprzęt. Jak na owe czasy była to placówka bardzo nowoczesna, przestrzenne sale tworzyły klimat i zachęcały do korzystania ze zbiorów, statystyki odwiedzin i wypożyczeń były bardzo wysokie. Na szczególne podkreślenie zasługuje budowniczy tego obiektu kierownik Henryk Ostrowski, na uroczystości otwarcia była obecna żona pani Maria Ostrowska, której złożono podziękowania. W 1973 roku obchodzono jubileusz 25 – lecia działalności z tej okazji nadano jej imię Stanisława Wasylewskiego.

Janusz Wójcik, poeta, znakomity przewodnik po literaturze i znawca słowa, w swoim wystąpieniu podkreślił, że namysłowska biblioteka nosi imię wybitnego Polaka, pisarza, eseisty, tłumacza, dziennikarza i bibliotekarza, który pięknie wpisuje się w obchody 100 lat Niepodległości. O patronie biblioteki opowiedział profesor Stanisław Sławomir Nicieja, który w Kresowej Atlantydzie opisuje dzieje Stanisława Wasylewskiego, pisarza urodzonego w Stanisławowie, po wojnie zamieszkał w Opolu. Wasylewski, był wybitnym pisarzem, piewcą polskości na Śląsku Opolskim, laureatem wielu nagród literackich i państwowych.

Na przestrzeni siedmiu dekad działalności, namysłowska biblioteka stała się prężnie działającym ośrodkiem życia kulturalnego i społecznego, bez którego trudno wyobrazić sobie czytelniczą mapę regionu. Dzięki, pracowitości, pomysłowości pracowników biblioteki, oferta biblioteki od lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem wielu pokoleń mieszkańców Namysłowa i okolic. Na szczególne wyróżnienie zasługują działania skierowane do dzieci, seniorów, a także inicjatywy na rzecz osób niepełnosprawnych.

Jubileusz biblioteki jest dla pracowników powodem do dumy, radości i satysfakcji z wykonywanej pracy, a także inspiracją do dalszych przedsięwzięć podejmowanych na rzecz upowszechniania czytelnictwa oraz kreowania życia kulturalnego Namysłowa i całego regionu.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim zaproszonym gościom, którzy uczestniczyli w tak ważnym dla nas wydarzeniu, szczególnie młodzieży i artystom.


   "Bibliotekarz Opolski" jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska