Nr 3/2018 (LXII) ISSN 2083-7321
Agnieszka Hałubiec
Dział Instrukcyjno-Metodyczny WBP w Opolu

Promując opolskie bibliotekarstwo. Z wizytą w Państwowej Bibliotece Naukowej w Bańskiej Bystrzycy.


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu odnotowuje kolejny rok owocnej współpracy z Państwową Biblioteką Publiczną w Bańskiej Bystrzycy. Od wielu lat pracownicy WBP w Opolu uczestniczą w corocznych konferencjach organizowanych przez słowackich kolegów, dzięki którym mogą zaprezentować działania, nowe przedsięwzięcia opolskiego bibliotekarstwa, jak również samej WBP w Opolu.

W tym roku w maju (14-18.05.2018) przedstawiciele naszej książnicy uczestniczyli w międzynarodowym XVII Seminarium naukowym dla bibliotekarzy i specjalistów ds. Informacji pod hasłem „TLib - Trendy w bibliotekach. Trendy w praktyce biblioteki”, w którym uczestniczyli również bibliotekarze ze słowackich, czeskich i niemieckich bibliotek.


Fot. Agnieszka Hałubiec

Podczas seminarium zaprezentowane zostały referaty „Nowoczesny marketing usług w opolskich bibliotekach publicznych i w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu” oraz „Jak się promować? Z doświadczeń Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu”, które wygłosili Agnieszka Hałubiec i Kordian Michalak. Uczestnicy konferencji przedstawili wiele interesujących działań promocyjnych, które realizują w swoich placówkach. Jednym z ciekawszych pomysłów był album, przygotowywany przez czytelnię biblioteki w Bańskiej Bystrzycy – „o czym pisały gazety w dniu moich urodzin”, który przygotowują swoim czytelnikom z materiałów prasowych zgromadzonych w czytelni. Ładnie oprawiony album na dany dzień urodzin jest nietuzinkowym prezentem i szansą na ożywienie działalności czytelnianej bibliotek. Ciekawie została zaprezentowana „Biblioteka rzeczy” działająca przy Instytucie Goethego w Bratysławie. Przedstawiono nowoczesne narzędzia w służbie bibliotek – jak drukarka 3D, sposoby zaangażowania mediów społecznościowych oraz internetowych narzędzi marketingowych. Bibliotekarze przywieźli również doświadczenia z praktyk w USA.

Udział w seminarium połączony został z wymianą doświadczeń, dzięki którym opolska delegacja mogła zapoznać się z działalnością słowackiej książnicy, strukturą biblioteki, ofertą zbiorów i działalnością edukacyjną. W 2013 roku biblioteka wydała albumową publikację „Duch w kamieniu” prezentującą piękne wnętrza książnicy. Delegacja WBP w Opolu mogła zapoznać się z działalnością Muzeum Literatury i Muzeum Muzyki, które działają przy bibliotece i uczestniczyć w lekcji literatury dla młodzieży oraz w pokazie słowackich instrumentów ludowych. Państwowa Biblioteka Publiczna w Bańskiej Bystrzycy posiada wiele profesjonalnych czytelń, (językowe, muzyczne) czytelnicy mogą uczyć się nawet języka chińskiego.


Pamiątki po znanych słowackich pisarzach zebrane w Muzeum Literatury (fot. Agnieszka Hałubiec)


Muzeum Muzyki (fot. Agnieszka Hałubiec)


Czytelnia amerykańska (fot. z archiwum biblioteki)

Podczas pobytu opolska delegacja miała przyjemność uczestniczenia w wykładzie prof. Czesława Brzozy z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie zatytułowanym „Blaski i cienie II Rzeczypospolitej”, jak również wysłuchania koncertu Anny i Pawła Wojtowiczów pt. „Polskie skrzypce 1918-2018”.


Program koncertu

Wykład prof. Czesława Brzozy : „Blaski i cienie II Rzeczypospolitej” (fot. Agnieszka Hałubiec)

Wydarzenie to było realizowane dzięki Instytutowi Polskiemu w Bratysławie z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Nie był to jedyny polski akcent w słowackiej książnicy z okazji wspomnianych obchodów. W bibliotece można było również obejrzeć wystawę poświęconą Józefowi Piłsudzkiemu.


Fot. Agnieszka Hałubiec

Ponadto w programie wymiany zapewniono czas na poznanie miasta Bańska Bystrzyca, a także Bańskiej Szczawnicy i leżący nieopodal Dwór/Muzeum w Svätom Antone. Delegacja gościła również na Zamku Lubczańskim w Słowackiej Lubczy. Ostatni wieczór spędzony w Operze w Bańskiej Bystrzycy był uroczystym podsumowaniem pobytu opolskiej delegacji.


Muzeum w Svätom Antone

Kolumna Świętej Trójcy w Bańskiej Szczawnicy

Bogatsi o doświadczenia i wyposażeni w nowe inspiracje, postaramy się wykorzystać nabytą wiedzę w zawodowej działalności, inspirując również opolskich bibliotekarzy.


Fot. Agnieszka Hałubiec

<