Nr 4/2018 (LXII) ISSN 2083-7321
Hanna Jamry
Dział Bibliografii, Informacji i Promocji WBP w Opolu

Nowości o Śląsku Opolskim –
propozycje do księgozbioru podręcznego


Biskupice w dwudziestoleciu powojennym / Edmund Nowak. – Opole : Wydawnictwo Instytut Śląski, 2017. – 428, [2] s. ; il. – Bibliogr. s. 423-428
  • descriptiondescription
Autorem publikacji jest urodzony w Biskupicach koło Olesna prof. dr hab. Edmund Nowak, były dyrektor Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu. Zajmując się profesjonalnie różnymi zagadnieniami z najnowszej historii Polski autor postanowił napisać książkę o swojej rodzinnej wiosce. Dzieciństwo i młodość Edmunda Nowaka urodzonego w 1944 r. w tradycyjnej rodzinie śląskiej, a jednocześnie protestanckiej, przypadły na powojenną biedę i czas niedostatków. Kiedy dorósł wyjechał z Biskupic w świat. Początkowo zamiarem autora miały być wspomnienia. W końcu jednak zdecydował się poświęcić pracę pierwszemu powojennemu dwudziestoleciu wsi, czyli czasom bardzo trudnym dla mieszkańców Biskupic, pełnych wyrzeczeń, ponieważ ludzie po dramatycznych wydarzeniach wojennych próbowali – pomimo wielu przeciwności i przeszkód – wrócić do normalności.


Grabów / Piotr Smykała. – Opole : Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża, 2017. – 99, [16 ] s. tablic : il. – Bibliogr. s. 93-99.
  • description
Grabów to niewielka miejscowość w gminie Izbicko, z interesującą przeszłością i ciekawymi ludźmi. Informacje o burzliwych dziejach wioski i losach mieszkańców pochodzą ze źródeł pisanych , jak i ustnych, przekazywanych od pokoleń. Od wielu lat Grabów jest miejscem największych „nocy świętojańskich” w regionie. Piotr Smykała jest autorem wielu książek o historii ziemi strzeleckiej, m.in. pisał o Rozmierzy, Szymiszowie, Piotrówce, Krośnicy, Jemielnicy, Suchej, Izbicku.


U źródeł : historia wsi Wierzbie / Daniel Podobiński. - Wierzbie : Daniel Podobiński, 2017. - 302, [2] s. : il. – Bibliogr. s. 296-302
  • description
Książka jest monografią wsi Wierzbie położonej obok Łambinowic na zachodnich rubieżach dawnego Księstwa Opolskiego. Publikacja budzi szacunek ogromem mrówczej pracy. Takim dokonaniem może się pochwalić niewiele śląskich wsi – napisał jeden z recenzentów. Autor opisał najstarsze ślady ludzi w okolicy, skąd się wzięła nazwa wsi, właścicieli Wierzbia od Lumbinowskich do Strachwitzów, jak budowano kościół, szkołę, emigrację wierzbian do USA, pierwsze samochody i telefony na wsi, Fabrykę Butów, w końcu o tym jak było w Wierzbiu po II wojnie światowej, emigracjach zarobkowych i wyludnianiu się wsi w XXI wieku.


Z bliska i z oddali. Stroje ludowe na Śląsku / Barbara Bazielich. – Katowice : Muzeum Śląskie, 2017. – 339 s. : il.
  • description
Zakończenie prac nad niniejszym tomem zbiegło się w czasie z odejściem autorki. Barbara Bazielich była wybitną etnografką, specjalizującą się w strojach ludowych i sztuce ludowej. W publikacji przedstawiono najstarsze wiadomości o odzieży ludowej na Śląsku, osobny rozdział poświęcono rodzajom tkanin, koronek i innych dodatków. Szczegółowo i w przekroju historycznym omówiono stroje poszczególnych regionów, m.in. Śląska Opolskiego (strój opolski, oleski, kluczborski, kozielski i głubczycki). Temat ten poszerzono o stroje ludności, która osiadła na Śląsku po 1945 roku, przybyłej z Wileńszczyzny, Polesia, Wołynia, okolic Lwowa, Pokucia, Podola.


Z historii rzemiosła na Śląsku Opolskim / pod redakcją naukową Wandy Musialik. - Opole : Wydawnictwo MS, 2017. - 399 s. : il. – Bibliogr. s. 369-376
  • description
Monografia przedstawia osiem wieków opolskiego rzemiosła. Autorzy starli się oddać zmienność historycznych i społecznych warunków funkcjonowania rzemieślników. Pracę podzielono na trzy chronologiczne przedziały. Pierwszy, który opracowała Dorota Kurpies, obejmuje okres od zalążków funkcjonowania rzemiosła w granicach Śląska Opolskiego do początków XX wieku. Przemianami od utworzenia administracji polskiej w 1945 roku po kres istnienia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej zajęła się Wanda Musialik. Warunki działania rzemiosła w latach 1989-2016 przedstawiła Anna Jasińska-Biliczak. O Izbie Rzemieślniczej w Opolu napisała Grażyna Dębicka-Ozorkiewicz. Na zakończenie umieszczono biogramy rzemieślników aktywnych w organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła.


   "Bibliotekarz Opolski" jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska