Nr 4/2018 (LXII) ISSN 2083-7321
Halina Szklanny
OBP w Oleśnie

Oleska Biblioteka Publiczna po kapitalnym remoncie


W piątek 21 września - po kapitalnym remoncie - do użytku oddany został budynek Oleskiej Biblioteki Publicznej.

Oleska Biblioteka Publiczna działa nieprzerwanie od 1945 roku (poprzednio jako: Powiatowa Biblioteka Publiczna, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, Miejska Biblioteka Publiczna, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna). Biblioteka użytkuje odrębny budynek. W 1968 roku rozpoczęto budowę obecnej siedziby biblioteki. Duży funkcjonalny budynek oddano do użytku w maju 1971 roku. Mieści się w nim Wypożyczalnia Główna i Filia dla Dzieci. Od 2016 roku biblioteka jest właścicielem użytkowanej nieruchomości.


Fot. z archiwum OBP w Oleśnie

Biblioteka Publiczna w ogólnopolskim Rankingu Bibliotek w 2017 roku znalazła się na 2 miejscu w województwie opolskim, aby to było możliwe, biblioteka musiała stale zmieniać się i rozwijać. W latach 90. technologia informacyjna wkroczyła do bibliotek. Oleska biblioteka nie chcąc pozostać w tyle w 1997 roku rozpoczęła pracę z wykorzystaniem systemu bibliotecznego, dzisiaj jest to już zespół modułów umożliwiający całościowy proces zarządzania biblioteką. Strona internetowa OBP jest w sieci od 2000 roku i też była jedną z pierwszych w województwie.
Głównym zadaniem biblioteki jest gromadzenie i udostępnianie zbiorów. Działalność Oleskiej biblioteki jest daleko szersza. Udostępnia nie tylko książki, ale także inne media, proponuje dostęp do tradycyjnych źródeł informacji, ale i nowoczesnych technologii informatycznych. W OBP mają miejsce spotkania autorskie i „Spotkania z żywym słowem”. Działa Dyskusyjny Klub Książki, usługa „Książka na telefon” i wypożyczalnia międzybiblioteczna. Biblioteka bierze udział w ogólnopolskich akcjach – Tydzień Bibliotek, Narodowe Czytanie, Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom. Organizuje rajdy rowerowe, Noc w bibliotece, konkursy i happeningi. Prowadzi działalność wydawniczą, stale współpracuje z oleskimi szkołami, organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz seniorów i osób z niepełnosprawnością.

Jak już wcześniej było powiedziane biblioteka musi stale zmieniać się i rozwijać, ale nie tylko w sferze realizowanych usług. Dlatego w styczniu 2016 roku czytelników, użytkowników oraz mieszkańców miasta i gminy Olesno pytaliśmy o to jakie są ich oczekiwania wobec nowoczesnej biblioteki.

Po przeprowadzonych konsultacjach społecznych zdecydowaliśmy dokonać gruntownej modernizacji budynku biblioteki. Było to możliwe dzięki Narodowemu Programowi Rozwoju Czytelnictwa. Priorytet 2 - Infrastruktura Bibliotek. Idea aplikowania do programu otrzymała formalną zgodę burmistrza Olesna i Rady Miejskiej w Oleśnie. Wniosek OBP rozpatrzono pozytywnie i w lipcu 2017 roku rozpoczął się remont, który trwał przez rok. Budynek biblioteki zmienił się z zewnątrz i wewnątrz. Został docieplony i ma nową elewację. Wymienione zostały wszystkie podłogi, nowa jest stolarka i grzejniki, sale zostały pomalowane, zamontowaliśmy też nowe żaluzje. Wymieniona została instalacja elektryczna i oświetlenie.Fot. z archiwum OBP w Oleśnie

Wymieniono też część regałów na książki oraz czasopisma. Nowe są fotele, krzesła, stoły, biurka i komputery dla użytkowników i bibliotekarzy. Nowy jest też system informacji wizualnej, czytelnik otrzymał jasne wytyczne, gdzie co w bibliotece się znajduje.
Zorganizowane zostało stanowisko komputerowe dla osób z dysfunkcją wzroku i zakupiony schodołaz gąsienicowy. Powstała ACADEMICA, czyli cyfrowa wypożyczalnia publikacji naukowych ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz zamontowany został elektroniczny licznik odwiedzin. Użytkownicy mogą też korzystać ze strefy ciszy. Powstała sala spotkań i oświatowa z nowym wyposażeniem oraz pomieszczenie dla personelu.
Fot. z archiwum OBP w Oleśnie

Cała inwestycja kosztowała prawie 900 tysięcy, z czego 660 tysięcy pokryła dotacja MKiDN, a 220 tys. to środki własne gminy.


   "Bibliotekarz Opolski" jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska