Nr 4/2018 (LXII) ISSN 2083-7321

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Finansowane przez Samorząd Województwa Opolskiego

Szkolenia dla bibliotekarzy 2018 r.

W 2018 r. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki w Opolu w ramach projektu „Partnerstwo dla książki” zadanie „ Bibliotekarz doskonały” przeprowadzi szkolenia dla bibliotekarzy województwa opolskiego. Wszystkie proponowane szkolenia są bezpłatne i będą realizowane w Opolu.

Strategicznym celem programu jest poprawa dostępu do książki, jak i wzmocnienie kulturotwórczej roli bibliotek poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych i osobistych bibliotekarzy. Zadanie „Bibliotekarz doskonały” jest kontynuacją zadania realizowanego w roku ubiegłym przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Opolu pod hasłem „Biblioteka. Sprawdzona mark@”, gdzie skupiono się na rozwoju zawodowym bibliotekarzy z zakresu szeroko rozumianej promocji. Celem obecnego projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i osobistych bibliotekarzy polegający na nabyciu nowych umiejętności i kompetencji na temat znaczenia właściwej komunikacji w pracy z użytkownikiem, współpracownikami oraz wpływie wizerunku bibliotekarza na obraz instytucji. Projekt ma również nauczyć dobrej organizacji i sprawnego zarzadzania pracownikami. Zdobyte umiejętności pozwolą na przyciągniecie i zatrzymanie w bibliotece jej użytkowników.

W ramach zadania proponujemy:

1. „Po pierwsze użytkownik. Właściwa komunikacja i rozwiazywanie konfliktów”

Szkolenie kierowane jest do osób, które pracują z użytkownikiem. W trakcie szkolenia uczestnicy otrzymają zbiór praktycznych zasad kształtowania efektywności w sytuacjach z „trudnym użytkownikiem”. Uczestnicy podnoszą swoje kompetencje nabywając nową wiedzę i umiejętności, wzmacniają wiarę w siebie budując swoją samoocenę. Efektem uczestnictwa w szkoleniu jest szersza perspektywa patrzenia na trudności, jakie wiążą się z pracą i obsługą użytkowników. Celem szkolenia jest odejście od rutynowych schematów i przejście do budowania obustronnej satysfakcji, bibliotekarz – użytkownik, użytkownik – bibliotekarz. Celem szkolenia jest wypracowanie własnych asertywnych sposobów zachowania się w trudnych sytuacjach. Uczestnicy poznają mechanizmy powstawania konfliktów oraz dowiedzą się, jak je rozwiązywać, by budować pozytywne relacje w życiu zawodowym i prywatnym.

2. „Jak cię widzą tak o tobie mówią – na przekór stereotypom”

Instytucje kultury, które myślą o budowaniu profesjonalnego wizerunku muszą zadbać nie tylko o wiedzę i kompetencje swoich pracowników, ale także o ich wygląd. Dotyczy to szczególnie stanowisk, które mają bezpośredni kontakt z użytkownikiem instytucji. Odpowiedni ubiór buduje profesjonalny wizerunek pracownika i co za tym idzie całej instytucji, a jak wiadomo każdy chce współpracować z profesjonalistami. Szkolenie uwzględnia specyfikę zasad dotyczących wizerunku kobiet i mężczyzn. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jaki ma wpływ wyglądu pracownika na wizerunek instytucji, poznają rodzaje dress code’u, zasady kreowania profesjonalnego wizerunku oraz najczęściej popełniane błędy.

3. „Efektywne zarzadzanie pracownikami”

Dobre zarzadzanie to dobra organizacja, atmosfera i efekty pracy. Szkolenie kierowane jest do kadry kierowniczej, uczy wzorcowego procesu zarządzania pracownikami, pomoże w diagnozie stylu kierowania w instytucji kultury jaki reprezentują uczestnicy, wskaże korzyści, ale również zagrożenia poszczególnych stylów zarzadzania. Uczestnicy nauczą się prawidłowo kształtować swoją kierowniczą osobowość, otrzymają wiele praktycznych, sprawdzonych narzędzi do wykorzystania w procesie zarzadzania pracownikami.


   "Bibliotekarz Opolski" jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska