Nr 1/2019 (LXIII) ISSN 2083-7321
Katarzyna Ostrowska-Pałyga
Dział Instrukcyjno-Metodyczny WBP w Opolu

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury Finansowane przez Samorząd Województwa Opolskiego
„Bibliotekarz doskonały” – relacja ze szkoleń


W 2018 roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło kolejny nabór do projektu „Partnerstwo dla książki”. Program, podobnie jak w roku ubiegłym, posłużył finansowaniu czterech rodzajów zadań. Strategicznym celem programu było wsparcie zadań o charakterze niekomercyjnym, które przyczyniają się poprawie dostępu do książki, jak i wzmocnieniu kulturotwórczej roli księgarń i bibliotek.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki w Opolu skorzystała z zadania nr 1 „Szkolenia dla bibliotekarzy zatrudnionych w bibliotekach publicznych” i przygotowała projekt „Bibliotekarz doskonały”, który był kontynuacją ubiegłorocznego „Biblioteka. Sprawdzona mark@”, gdzie skupiono się na rozwoju zawodowym bibliotekarzy z zakresu szeroko rozumianej promocji. Celem wymienionego projektu było podniesienie kompetencji osobistych i zawodowych bibliotekarzy, polegających na nabyciu nowych umiejętności na temat znaczenia właściwej komunikacji w pracy z użytkownikiem, współpracownikami oraz wpływie wizerunku bibliotekarza na obraz instytucji. Projekt miał również nauczyć dobrej organizacji i sprawnego zarządzania pracownikami. Na realizację zadania Biblioteka otrzymała 15 250 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 6 000 zł z budżetu Województwa Opolskiego.

W szkoleniach udział wzięli zarówno pracownicy działalności podstawowej, jak również kadra zarządzająca. Dzięki przeprowadzonym szkoleniom bibliotekarze nauczyli się, w jaki sposób komunikować się z czytelnikami, także z tymi trudnymi, jak uniknąć konfliktów z nimi, a gdy już do niego dojdzie, to jak go rozwiązać, by nie zniechęcić czytelnika do kolejnych wizyt w bibliotece. Uczestnicy szkoleń zdobyli wiedzę, czym jest dress code i jaki jest wpływ wyglądu pracownika na wizerunek instytucji.

Kadra kierownicza poszerzyła swoją wiedzę na temat wzorowego procesu zarządzania pracownikami oraz utwierdziła się w przekonaniu, że sukces instytucji osiąga się przez inwestowanie w ich rozwój. Zaproponowaliśmy uczestnikom następujące tematy szkoleniowe: „Po pierwsze użytkownik. Właściwa komunikacja i rozwiazywanie konfliktów”, „Efektywne zarządzanie pracownikami” oraz „Jak cię widzą, tak o tobie mówią – na przekór stereotypom”. W warsztatach i szkoleniach udział wzięło 90 bibliotekarzy bibliotek publicznych wszystkich szczebli. Zajęcia prowadzone były metodami aktywnymi, które angażowały uczestników w proces grupowy. Zakres tematyczny szkoleń zdecydowanie dostarczał uczestnikom wielu cennych informacji i zapewne wpłynie w przyszłości na jakość świadczonych usług. Uczestnicy szkoleń szczególnie podkreślali, że warsztaty poprowadzono profesjonalnie i komunikatywnie. Najcenniejsza okazała się atmosfera w grupie, dobre relacje z prowadzącym, ciekawe tematy i wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami. Bibliotekarze biorący udział w szkoleniach zgodnie podkreślali, że w większości proponowanych zagadnień spełniło ich oczekiwania. W ankietach ewaluacyjnych bardzo wysoko oceniono wiedzę merytoryczną trenerów i metody prowadzenia szkoleń. Podsumowując ankiety, należy stwierdzić, że szkolenia były udane, a uczestnicy chętnie poleciliby je innym bibliotekarzom.


Uczestnicy szkolenia „Po pierwsze użytkownik. Właściwa komunikacja i rozwiazywanie konfliktów” w ramach projektu „Partnerstwo dla książki”, zadanie „Bibliotekarz doskonały”

   "Bibliotekarz Opolski" jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska