Nr 1/2019 (LXIII) ISSN 2083-7321
Łukasz Brudnik
Dział Instrukcyjno-Metodyczny WBP w Opolu

Kwartał w opolskich Dyskusyjnych Klubach Książki
Październik-listopad-grudzień 2018. Podsumowanie roku


Rok 2018 był rokiem bardzo dobrym dla opolskich Dyskusyjnych Klubów Książki. Udało się zrealizować wszystkie plany oraz pomysły. W tym czasie odbyło się prawie 350 spotkań klubowych, w których uczestniczyły 564 osóby, zakupiono 1444 książek, a klubowicze mieli okazję spotkać się z 42 ulubionymi pisarzami (m.in. Krystyną Mirek, Jakubem Małeckim, Karoliną Wilczyńską, Małgorzatą Żółtaszek, Joanną Olech). Łącznie w wydarzeniach DKK wzięło udział 2516 osób.

Najczęściej dyskutowano o książkach Magdaleny Kordel (12 razy), Karoliny Wilczyńskiej (10 razy) i Sabiny Waszut (6 razy). Wśród dzieci największą popularnością cieszył się cykl „Nela mała reporterka” i książki Małgorzaty Żółtaszek.

W czerwcu miała miejsce I Opolska Dyskusja Moderatorów DKK. Uczestnicy rozmawiali o powieści Lena Vlahosa „Życie na podglądzie”.

Zrealizowano trzy wykłady:

  • Czy ten wytrych otwiera wszystkie drzwi? Literatura środka a wyzwania promocyjne i ideowe literatury kobiecej, wygłoszony 17 kwietnia przez dr hab. Bernadettę Darską
  • Co się czyta u sąsiadów? Przegląd literatury litewskiej i łotewskiej w przekładach na język polski, wygłoszony 20 września przez dr Joannę Tabor
  • Tłumacz widzialny, wygłoszony 14 listopada przez Tomasza Grabińskiego.

W ostatnim kwartale, oprócz wyżej wymienionego wykładu Tłumacz widzialny, odbyły się spotkania z Sabiną Waszut (23-25.10.2018 r.). Autorka gościła w DKK BP w Otmuchowie, DKK GBP w Lubszy – filia w Kościerzycach, DKK GBP w Popielowie, DKK BP w Zębowicach i DKK GBP w Jemielnicy – filia w Piotrówce.


Sabina Waszut w DKK BP w Zębowicach (fot. z archiwum biblioteki)

Sabina Waszut w DKK GBP w Popielowie

Rozstrzygnięty został również konkurs Opolskie DKK – otwarta strefa czytelnika. Przy ocenianiu szczególną uwagę zwrócono na inicjatywy podejmowane przez klub na rzecz lokalnego środowiska w celu popularyzacji czytelnictwa, jak również promocji idei samego klubu w środowiskach mało aktywnych czytelniczo. Komisja konkursowa najwyżej oceniła działania DKK w Głuchołazach, DKK w Strzelcach Opolskich i DKK w Malni.

Ponadto kluby z własnej inwencji organizowały ciekawe spotkania:

  • DKK GBP w Tarnowie Opolskim – filia w Przyworach – 09.10 – spotkanie z drem nauk historycznych, germanistą Rudolfem Urbanem, który przedstawił historię regionu od 1945 roku do czasów współczesnych
  • DKK GBP w Pawłowiczkach – 25.10 – spotkanie z psychologiem i terapeutą uzależnień Agatą Młynarczyk Burek, która omówiła sposoby radzenia sobie z alkoholizmem
  • DKK GBP w Pawłowiczkach – 23.11 – spotkanie z poetką Krystyną Bernacką.

Co przyniesie Nowy Rok? Na pewno dużo będzie się działo. Kluby odwiedzą kolejni pisarze, klubowicze będą dyskutować o wielu interesujących książkach, podejmowane będą ciekawe inicjatywy. Są pomysły i nadzieja, że uda się je wszystkie zrealizować.


   "Bibliotekarz Opolski" jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska