Nr 1/2019 (LXIII) ISSN 2083-7321
Katarzyna Pawluk
Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu

(DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA – hasłem Tygodnia Bibliotek 2018.
Rok z życia SBP


Początek roku to znakomity czas na podsumowania i odnotowanie najważniejszych wydarzeń, które były organizowane i współorganizowane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich na Opolszczyźnie.

Już w 2017 roku Okręg SBP w Opolu zgłosił na konkurs propozycję hasła na Tydzień Bibliotek 2018. 8 grudnia Zarząd Główny SBP wybrał naszą propozycję jako hasło promujące TB. Propozycję naszego hasła tłumaczyliśmy następująco:
W dosłownym znaczeniu słowa „dowolność” oraz w sensie ukrytym rozumiemy jako będące zależne, wyłączne od własnej woli, nieskrępowane nakazami, przepisami, swobodne, wolne czytanie, nieograniczony dostęp do książki w różnym formacie (książka tradycyjna, elektroniczna, audiobook), a co za tym idzie również do biblioteki. (DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA pozwala nam rozwijać się umysłowo, kulturalnie, poznawać różne poglądy, mieć nieograniczone możliwości.
Hasło nawiązuje także do 100-lecia obchodów odzyskania przez Polskę niepodległości – wszak czytanie było ważnym elementem zachowania tożsamości, historii, tradycji i kultury narodu.

Inauguracja Opolskiego Tygodnia Bibliotek odbyła się 7 maja. Na spotkaniu mieliśmy możliwość wysłuchania wystąpień: Miejska Biblioteka Publiczna im. Księcia Ludwika I w Brzegu wczoraj i dzisiaj Katarzyny Oćwieji-Grądziel, dyrektora MBP w Brzegu, oraz Teresy Hruby, kierownika BP w Namysłowie: Na przestrzeni lat. Jubileusz 70.lecia Biblioteki Publicznej im. Stanisława Wasylewskiego w Namysłowie, a także Renaty Kozicy z Koła SBP w Strzelcach Opolskich: (NIE)OCZYWISTE twarze biblioteki…

Dyrektor brzeskiej biblioteki przedstawiła nam, jak zmieniła się tamtejsza główna siedziba książnicy. Prezentacja ukazała nam przestronną, otwartą na swoich czytelników placówkę. Teresa Hruby, kierownik Biblioteki Publicznej w Namysłowie, podzieliła się swoimi wspomnieniami z okazji pięknego jubileuszu – 70-lecia biblioteki – który odbył się w 2018 roku (na którym i my byliśmy) oraz o problemach i radościach przebudowy swojej biblioteki. Przewodnicząca Koła w Strzelcach Opolskich, Renata Kozica, zaprezentowała ciekawe przedsięwzięcia strzeleckich bibliotekarzy m.in. skierowane do tamtejszych seniorów. Na inauguracji nie zabrakło przedstawicieli władz województwa i miasta Opola
z prezydentem miasta Arkadiuszem Wiśniewskim.


Teresa Hruby z biblioteki w Namysłowie

Już od kilku lat na tej uroczystości wręczamy statuetkę Bibliotekarz Roku Województwa Opolskiego. Laureatem konkursu – Bibliotekarzem Roku 2017 – została koleżanka
z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu – Violetta Łabędzka, obecnie skarbnik Zarządu Okręgu Opolskiego SBP. Doceniono m.in. jej kreatywność i autorskie pomysły promujące czytelnictwo oaz organizację pracy i zarządzanie zespołem.


Od lewej: Violetta Łabędzka – Bibliotekarz Roku 2017, Joanna Raczyńska-Parys – sekretarz ZO SBP oraz Katarzyna Pawluk – przewodnicząca

Wszystkie wygłoszone wystąpienia udowodniły, że świat bibliotek się zmienia,
a bibliotekarze stają się coraz bardziej kreatywni i proponują swoim czytelnikom wiele ciekawych rozwiązań spędzania wolnego czasu.


Goście na inauguracji: od prawej Magdalena Matyjaszek – naczelnik Wydziału Kultury UM, prezydent miasta Arkadiusz Wiśniewski, Elżbieta Kampa – dyrektor MBP w Opolu, była przewodnicząca ZO SBP w Opolu

Zanim jednak zgromadzili się uczestnicy inauguracji Tygodnia Bibliotek w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu, pracownicy tej instytucji zaprosili mieszkańców miasta do udziału w kampanii społeczno-edukacyjnej (DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA.

Przed wejściem do budynku miał miejsce flash mob, podczas którego odbyło się wspólne czytanie fragmentów ulubionych książek. Dużym zainteresowaniem cieszyła się także strefa bookcrossingu na leżakach przed wejściem do biblioteki, przygotowana specjalnie na tę okazję. Opolanie mogli zabierać książki i przynosili swoje, „wyczytane”. Mogli usiąść na leżaku i oddać się lekturze, a pogoda temu sprzyjała.


Usiądź, odpocznij i poczytaj – przed MBP w Opolu

Tego samego dnia w godzinach popołudniowych opolscy bibliotekarze zrzeszeni w SBP zaprosili opolan do udziału w spotkaniu z Barbarą Stuhr i Beatą Nowicką, autorką książki Basia. Szczęśliwą się bywa.

Spotkanie odbyło się w ramach inauguracji TB, podczas której Barbara Stuhr, żona słynnego aktora i syna, opowiadała o swojej karierze skrzypaczki, miłości do Włoch oraz codziennym życiu, które nie stroniło od trudności i kłopotów. W ostatnich latach Pani Barbara jest mocno związana ze Stowarzyszeniem UNICOR, które służy pomocą osobom chorym na raka oraz ich bliskim.


Barbara Stuhr i Beata Nowicka na spotkaniu z czytelnikami

W ramach obchodów TB i kampanii przygotowanej przez MBP w Opolu 8 maja odbyła się uroczysta premiera spotu. Dodatkowo młodzież ze PSP 2 w Opolu miała możliwość wzięcia udziału w warsztatach przygotowanych przez Dział Informacji – POLONA – jakie to proste
i Mediatekę – O KOMIKSie.


Prezentacja spotu


Warsztaty w Mediatece

Maj należy do najbardziej intensywnych miesięcy dla bibliotekarza. Szereg imprez organizowanych w ramach Tygodnia Bibliotek w Opolu i na Opolszczyźnie są tego niezbitym dowodem.

10 maja w Gdańsku na XII Bałtyckiej Konferencji „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek” pt. Mobilna biblioteka – mobilne technologie – mobilni bibliotekarze – mobilni czytelnicy swój referat Rola mobilnych form komunikacji na odległość w nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktów z czytelnikami oraz promocji usług bibliotecznych wygłosiła koleżanka z Koła Bibliotek Naukowych SBP w Opolu – Karina Fedynyszyn.

Mamy nadzieję, że rok 2019 będzie kolejnym rokiem inspiracji, wspólnych doświadczeń
i dobrych praktyk, a wszystko to pod wspólnym hasłem #biblioteka, autorstwa okręgu lubelskiego SBP.


   "Bibliotekarz Opolski" jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska