Nr 1/2019 (LXIII) ISSN 2083-7321
Ewa Dorosz
Dział Instrukcyjno-Metodyczny WBP w Opolu

Podsumowanie konkursu pt. „Obrazkowy regulamin biblioteki”


Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki w Opolu, pełniąca także zadania biblioteki powiatowej, zorganizowała w 2018 roku konkurs dla dzieci z powiatu opolskiego ziemskiego pt. „Obrazkowy regulamin biblioteki”. W realizację zaangażowane były biblioteki publiczne w 13 gminach powiatu opolskiego, w których bibliotekarze zachęcali do udziału w konkursie uczniów z klas 2 i 3 szkoły podstawowej. W bibliotekach organizowane były także lekcje biblioteczne, na których dzieci poznawały zasady panujące w bibliotece.
Zainteresowani udziałem w konkursie uczniowie wykonywali samodzielnie prace plastyczne – obrazkowe regulaminy bibliotek. Nadesłano 74 prace, które sprawdzane były przez jurorów z wojewódzkiej biblioteki. Podczas oceny brane pod uwagę były dwa kryteria: merytoryczne – przekazanie konkretnej informacji na temat zasad panujących w bibliotece oraz artystyczne – oryginalność, walory artystyczne, estetyka.


Plakat promocyjny. Wykonanie – poligrafia WBP w Opolu

Po wnikliwej obserwacji i ocenie prac jury postanowiło przyznać w każdej kategorii wiekowej trzy nagrody główne (1 miejsce, 2 miejsce i 3 miejsce) oraz 10 wyróżnień.
Laureaci konkursu – kategoria wiekowa – klasa 2.
1 miejsce – Paweł Lis, 2 miejsce – Nicole Król, 3 miejsce – Adrian Król.
Wyróżnienia – Anna Gryga, Wojciech Grysczyk, Amelia Lniany, Mikołaj Poterek, Marysia Szwarcbach, Emilia Wahl, Wiktoria Chorąży, Weronika Kostorz, Maja Lasak, Fabian Wiesner.

Laureaci konkursu – kategoria wiekowa – klasa 3.
1 miejsce – Zofia Gałkowska, 2 miejsce – Jonasz Teodorowicz, 3 miejsce – Joanna Szewczyk.
Wyróżnienia – Ewa Ciszewska, Lilianna Fiszer, Szymon Grządziel, Ada Majewska, Pascal Niesłony, Maja Szczerba, Karolina Wałęga, Maja Dropała, Emilia Gawlik, Daria Wyzgała.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 17 grudnia 2018 roku w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu. Przygotowana została wystawa z pracami wszystkich laureatów konkursu, przy której dzieci wraz z opiekunami i bibliotekarzami wykonywały pamiątkowe zdjęcia . Oprócz nagród rzeczowych dodatkową atrakcją było wyjście do Teatru Lalki i Aktora na spektakl pt. „Smacznego, proszę wilka…”.

Dyplomy za udział w konkursie dla pozostałych uczestników zostały wręczone w bibliotekach publicznych, w których dzieci złożyły prace.

Zdjęcia z uroczystości wręczenia nagród:
   "Bibliotekarz Opolski" jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska