Nr 1/2019 (LXIII) ISSN 2083-7321
Jolanta Zakrawacz
Dział Instrukcyjno-Metodyczny WBP w Opolu

Wizytacja bibliotek na Ukrainie


Na zaproszenie Obwodowej Publicznej Biblioteki Naukowej im. I. Franki w Iwano-Frankiwsku w dniach 01.10. – 06.10.2018 r. delegacja pracowników Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. E. Smołki w Opolu – w ramach współpracy międzybibliotecznej – odwiedziła biblioteki zachodniej Ukrainy. W skład delegacji weszli Tadeusz Chrobak – Dyrektor WBP Opolu, Aleksandra Okulus – pracownik Działu Udostępniania Zbiorów, Joanna Cichosz – pracownik Działu Digitalizacji i Wspomagania Procesów Bibliotecznych, Jolanta Zakrawacz – pracownik Działu Instrukcyjno- Metodycznego, Robert Dudek – pracownik Działu Administracyjno-Organizacyjnego oraz Henryk Graczyk – specjalista ds. BHP.


Odwiedziny były okazją do bliższego poznania pracy naszych Kolegów i Koleżanek zza wschodniej granicy. Opolska delegacja zwiedziła Bibliotekę w Bohorodczanach, Bibliotekę Centralną w Horodence, Filię w Tyszkowcach, Filię w Czerniatynie, Centralną Bibliotekę w Kałuszu, Bibliotekę Centralną w Rożniatowie, Obwodową Publiczną Bibliotekę Naukową w Iwano-Frankiwsku oraz Muzeum Sztuki Przykarpacia, Muzeum Oleksego Dowbusza, Muzeum Iwana Franki.


Na spotkania z opolską delegacją – oprócz bibliotekarzy – przybyli również dyrektorzy domów kultury oraz włodarze odwiedzanych miejscowości. Rozmowy odbywały się w miłej i serdecznej atmosferze, a w ich trakcie wymieniano doświadczenia zawodowe i ciekawe pomysły na funkcjonowanie nowoczesnej biblioteki. Podczas pobytu był także czas na zapoznanie się z lokalnymi tradycjami i obrzędami (ukraińska sztuka ludowa, pieśni, tańce i zabawy, stroje, sprzęt gospodarstwa domowego, kuchnia), a także spacer ulicami pełnego zabytków Iwano-Frankiwska.


Wizyta na Ukrainie dostarczyła wszystkim wielu niezapomnianych wrażeń i wzruszeń.

   "Bibliotekarz Opolski" jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska