Nr 1/2019 (LXIII) ISSN 2083-7321
Bogna Iwańska
Biblioteka Obcojęzyczna WBP w Opolu

Obcokrajowiec w bibliotece


Biblioteka Obcojęzyczna Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu, działająca pierwotnie pod nazwą Oddział Zbiorów Obcojęzycznych, powstała w 1990 roku. Od początku istnienia biblioteka gromadziła zbiory obcojęzyczne, w tym również książki i zbiory audiowizualne w języku niemieckim.

Głównym zadaniem Oddziału była popularyzacja literatury, języków i kultur świata.
W październiku 2016 r. Biblioteka Obcojęzyczna zmieniła swoją siedzibę. Usytuowanie lokalu na drodze studentów do akademików oraz na Uniwersytet Opolski w sposób znaczący wpłynęło na obecny charakter biblioteki, która stała się również małym centrum kultury dla opolan i obcokrajowców.

Jednak najważniejszym aspektem pracy Biblioteki jest kontakt z czytelnikiem
i praca z książką. Rok 2018 Biblioteka zamknęła liczbą czytelników zarejestrowanych – 1 869,
a liczbą czytelników aktywnych – 1 319. Ilość wypożyczeń ogółem to 65 233 ; liczba odwiedzin – 20 842 osoby. Stan zbiorów na 31 XII 2018 r. został zamknięty liczbą 24 067. Spójrzmy teraz na bogatą działalność kulturalno-edukacyjną Biblioteki Obcojęzycznej i na kilka jej form, z których pracownicy są szczególnie dumni.

Między innymi należą do nich językowe konwersacje i zajęcia jogi prowadzone przez polskich i zagranicznych wolontariuszy. W 2018 r. w Bibliotece odbyło się 1 376 imprez dla 13 919 osób, z tego 1 117 konwersacji dla 8 633 osób.

Mondays
10.00 - 11.00 Čeština se Zbyškem (A0)
14.30 - 16.00 English with Joshua
16.00 - 17.00 L'Italiano con Margherita (A2/B1)
17.00 - 18.00 Espanol con Ciro (B1/B2)
Tuesdays
11.00 - 12.00 Le Français avec Catherine (A1)
13.00 - 14.00 Chinese with Mengtong (A0)
14.00 - 15.00 English with Gilles & Will (A2/B1)
15.00 - 16.00 Ρусский с Ηатальей и Πавлом (B1/B2)
16.00 - 18.00 English with Joshua
17.00 - 18.00 L'Italiano con Giovanni (B1/B2)
Wednesdays
11.00 - 12.00 Čeština s Katkou
13.00 - 14.00 Svenska med Daniel (A0) (zawieszone)
15.00 - 16.00 Deutsch mit Mariusz
15.00 - 16.00 Le Français avec Christophe (A2/B1)
16.00 - 17.00 L'Italiano con Milena (B1/B2)
Thursdays
13.30 - 15.00 English with Gustaw (A2/B1)
15.00 - 17.00 English with Mitch
15.00 - 17.00 Ρусский с Ηатальей и Πавлом (B1/B2)
17.00 - 18.00 Deutsch mit Kamil (B1)
17.00 - 18.00 Le Français avec Nadege (B1)
Fridays
10.00 - 11.00 English Grammar with Paweł (A0-B1) (zawieszone)
11.00 - 12.00 Georgian with Ali A0)
12.30 - 14.00 Espanol con Nuria (A0)
14.00 - 15.00 Turkish with Mehmet (A0)
15.00 - 17.00 Turkish with Okan (A1)
16.15 - 17.15 Yoga with Żaneta (do not forget your own yoga mat!)
Saturdays
9.15 - 10.15 Yoga with Jigar (2nd and 4th Saturday of the month) (do not forget your own yoga mat!)
10.00 - 11.00 IELTS Preparation Tips by Esmira (1st and 3rd Saturday of the month)
11.00 - 12.00 Polish for English speaking with our Guests
12.00 - 13.00 Polish with Dzhulietta for English speaking
13.00 - 14.00 Hebrew with Veronica (A0/A1)

Soboty w Bibliotece są również dniem spotkań z tańcem bollywood. Zaprzyjaźniona
z pracownicami Hinduska Devki uczy, mówiąc po angielsku, podstaw tańca. Uważamy, że każda forma aktywacji, podnosząca umiejętności językowe i przekazująca treści realioznawcze, służy idei działania biblioteki.

Wśród cyklicznych imprez organizowanych przez Bibliotekę Obcojęzyczną jest Tydzień Języka Francuskiego i Krajów Frankofońskich, będący międzynarodowym świętem języka Moliere’a. W marcu każdego roku, w terminie ustalonym przez Ministerstwo Kultury Francji na całym świecie odbywają się pokazy, spotkania i wystawy. Biblioteka Obcojęzyczna włącza się aktywnie w obchody Tygodnia. Organizuje m.in. spotkania z piosenką francuską, wystawy prac dzieci i młodzieży we współpracy z placówkami dydaktycznymi z Opola oraz prelekcje Francuzów, spotkania w ramach autorskiego kursu „Le français avec Toutou”. Poza Tygodniem Biblioteka współpracuje z 7 przedszkolami z Opola, zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu.

Od 13 lat Biblioteka Obcojęzyczna organizuje Wojewódzki Konkurs Recytatorski dla Dzieci
w Języku Angielskim. Jest on adresowany do uczniów szkół podstawowych Opola
i województwa opolskiego. Jury składające się z anglisty, obcokrajowca i aktora ocenia każdy występ pod względem artystycznym i językowym.

Idei przybliżenia młodzieży bogactwa języków świata służą dwie imprezy organizowane co roku przez Bibliotekę – Światowy Dzień Języków i Święto Latającej Książki. W 2018
w ramach obchodów Światowego Dnia Języków Biblioteka gościła przez tydzień grupę Australijczyków. Codzienne spotkania poświęcone kulturze, geografii, historii i obyczajom Australii spotkały się wśród zaproszonych grup licealistów z ogromnym zainteresowaniem.


Tydzień Australijski 2018

Święto Latającej Książki staje się natomiast przyczynkiem do tworzenia, z inicjatywy Biblioteki Obcojęzycznej, w Opolu i województwie opolskim nowych, szkolnych punktów bookcrossingowych.

„Perełkami na torcie” w działalności Biblioteki Obcojęzycznej są dwa wydarzenia
– organizowane 6 XII spotkanie „Christmas Party” oraz „Wigilia bez Granic”, na którą biblioteka zaprosiła już drugi raz 24 XII o godz. 17.00. Jest to wspólnie spędzony czas
w międzynarodowej atmosferze tolerancji, w której mieszają się obyczaje i języki. Unikatowe spotkania wigilijne przyciągają studentów również innych wyznań. „Językiem” łączącym wszystkich jest uśmiech.


Kończąc, należy wspomnieć o cyklicznych filmach realizowanych przez Bibliotekę
– „Foreigners in Opole”, „Polish is Fun” oraz jednorazowym przekazie „Sto lat Polsko”. Uczestniczą w nich zagraniczni studenci i wolontariusze współpracujący z Biblioteką. www.facebook.com/ObcojezycznaOpole/videos/vl.722110318133029/1752677021503081/?type=1 www.facebook.com/ObcojezycznaOpole/videos/vl.804887923045677/531062477375516/?type=1

Wszystkich zainteresowanych Biblioteką Obcojęzyczną zapraszamy na stronę Facebooka www.facebook.com/ObcojezycznaOpole


   "Bibliotekarz Opolski" jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska