Nr 1/2019 (LXIII) ISSN 2083-7321
Małgorzata Jokiel
Uniwersytet Opolski

Monika Wójcik-Bednarz
Biblioteka Austriacka WBP w Opolu

Wiatr od gór
czyli rzecz o poszukiwaniu tożsamości i porozumieniu.
Spotkanie z austriackim pisarzem, Berndem Schuchterem w Opolu


Poszukiwanie małej ojczyzny i tożsamości narodowej stanowią główne motywy twórczości austriackiego pisarza Bernda Schuchtera, który 29 listopada 2018 roku na zaproszenie Biblioteki Austriackiej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu odbył spotkanie w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Opolskiego. Najnowsza powieść Schuchtera (Föhntage) opowiada o poszukiwaniu wspólnego języka przez niemieckojęzycznych Tyrolczyków oraz Włochów z perspektywy odmiennie interpretowanych wydarzeń historycznych ostatniego stulecia. Dwie nacje i dwa pokolenia podejmują próbę rozrachunku z przemilczaną przeszłością. Ma im w tym pomóc ocieplający atmosferę wiatr od gór (niem. Föhn, czyli fen), co w tekście zasygnalizowano refleksją: „Już czas rozwiać tę mgłę, nadciąga fen. Od dzisiaj duje wiatr od gór” (s. 105).


Autor Bernd Schuchter i tłumacz Krzysztof Huszcza

Wiatr od gór to pierwsza w Polsce powieść poświęcona skomplikowanej problematyce Tyrolu Południowego. Tłumaczenia na język polski, powstałego w 2014 roku pod niemieckim tytułem Föhntage dzieła, podjął się wrocławski germanista i tłumacz dr Krzysztof Huszcza, który wydał ją w 2018 roku we wrocławskim wydawnictwie Atut. Obecny podczas spotkania tłumacz nie tylko zaprezentował wspólnie z autorem fragmenty powieści, ale także podzielił się swoimi doświadczeniami nad pracami translatorskimi.

Pisarz, eseista, krytyk literacki i wydawca Bernd Schuchter urodził się w 1977 roku w Innsbrucku i z miastem tym jest do dziś mocno związany. To tam studiował germanistykę, historię i filozofię, a w 2005 roku założył wydawnictwo Limbus, którym zarządza do dzisiaj. Schuchter wydał wiele powieści, opowiadań, szkiców literackich oraz subiektywne przewodniki po Innsbrucku i Tyrolu, w tym w serii wydawnictwa Piper Instrukcja obsługi Tyrolu.


Prowadzone przez Monikę Wójcik-Bednarz spotkanie w Bibliotece Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Opolskiego odbyło się dzięki wsparciu Austriackiego Forum Kultury w Warszawie i spotkało się z dużym zainteresowaniem licznie przybyłych gości, a dzięki zaangażowaniu opolskich germanistów studenci zapoznali się przez spotkaniem z treścią i problematyką prezentowanej książki.


   "Bibliotekarz Opolski" jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska