Nr 2/2019 (LXIII) ISSN 2083-7321
Hanna Jamry
Dział Bibliografii, Informacji i Promocji WBP w Opolu

Nowości o Śląsku Opolskim –
propozycje do księgozbioru podręcznego


Diariusz miasta Brzegu 1565-1811 : wydarzenia z życia miasta i jego mieszkańców / Marcin Wrzeciono. - Brzeg : Fundacja Pamięci Historycznej Ziemi Brzeskiej, 2017. - 240 s. : fot., il.
  • descriptiondescription
Anonimowy rękopis Diariusza znajduje się w zbiorach zabytkowych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu i jest dostępny w sieci w Opolskiej Bibliotece Cyfrowej. Marcin Wrzeciono dokonał tłumaczenia z języka niemieckiego, dodając własne komentarze i wyjaśnienia. „Z Diariusza wyłania się obraz miasta, w którym życie toczy się wokół codziennej pracy, praktyk religijnych, częstych katastrof, zwłaszcza pożarów i powodzi…”. Pomimo iż spojrzenie autora Diariusza jest subiektywne, to przybliża czytelnikowi mentalność, obyczajowość i zainteresowania ówczesnych brzeżan. Ta cenna pozycja ukazała się dzięki Fundacji Pamięci Historycznej Ziemi Brzeskiej, która propaguje wiedzę o przeszłości ziemi brzeskiej i Śląska poprzez udostępnianie nieznanych jeszcze polskim czytelnikom opracowań znajdujących się w zasobach muzeów i bibliotek.


Historia fotografii w Nysie w latach 1839-1939 / Zygmunt Wielowiejski. - Opole : Wydawnictwo MS, 2018. - 110, [2] s. : il.
  • description
Nysa odegrała niezwykle ważną rolę w rozwoju fotografii na Śląsku. Miasto znalazło się wśród wiodących ośrodków, które zrodziły pionierów sztuki fotografii. W XIX wieku Nysa była stawiana obok Wrocławia jako najważniejsze miasto regionu śląskiego. Gdy we Francji w 1839 roku ogłoszono tajniki metody powstawania dagerotypu, w Nysie już w 1840 roku wykonywano dagerotypy. Był to wyczyn niezwykły, gdyż na Śląsku wykonano ich wówczas zaledwie cztery. W dalszej części książki autor omawia rozwój fotografii na papierze, powstające w mieście atelier, zmiany w rozwoju nyskiej fotografii i sylwetki działających fotografów.


Kronika Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Opolskiego / Anna Konopka. - Opole : Pro Media Sp. z o.o., 2018. - 99 s. : il.
  • description
Ochotnicze pożarnictwo na Śląsku Opolskim należy do najstarszych straży w powojennej Polsce. Na ochotników w mundurach można liczyć podczas kataklizmów, ale i na co dzień. Strażacy z OSP są społecznikami, pielęgnują dobre tradycje, są zaangażowani w życie kulturalne i religijne w swoich miejscowościach. W książce przedstawiono ruch strażacki w Opolu i 22 gminach województwa opolskiego.


Odra - rzeka wspomnień i wyzwań : ocalone dla przyszłości - Odrzańska droga wodna: studia i materiały (Opolska Droga Rzeczna. Analizy). - Cz. I / red. nauk. Mirosław Lenart, Aleksandra Starczewska-Wojnar. - Opole : Archiwum Państwowe w Opolu, 2018. - 103, [1] s. : il. – Bibliogr. s. 101-104
  • description
Publikację otwiera rys historyczny opolskiego odcinka Odry od średniowiecza do połowy XX wieku. Szczególnie interesujące są materiały z zasobu Archiwum Państwowego w Opolu dotyczące przejmowania po II wojnie światowej zarządu nad Odrą przez władze polskie. Kolejny artykuł wyjaśnia ekstremalne zjawiska pogodowe na Śląsku od XVI wieku do wielkiej powodzi z 1997 roku. W książce przedstawiono także żeglugę po Odrze od Kędzierzyna po ujście Małej Panwi, ponad stuletnią historię parku miejskiego na wyspie Bolko, wpływ rzeki Odry na nazewnictwo województwa opolskiego, folklor odrzański oraz wystawę przygotowaną przez Muzeum Śląska Opolskiego i Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej pt. „Ujarzmianie Odry”.


Opolski cmentarz żydowski w XIX wieku / Stanisław Rabiej, Halina Łabęcka ; [fotografie Halina Łabęcka, Katarzyna Ciapa] ; Uniwersytet Opolski. Wydział Teologiczny. - Opole : Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, 2018. - 131 s. + 2 karty złożone planów : il. - Z Dziejów Kultury Chrześcijańskiej na Śląsku ; 95
  • description
Zgodnie z nakazami religii cmentarz żydowski w Opolu umiejscowiono poza obszarem miasta. Dziś na wskutek rozbudowy miasta nie jest to tak ewidentne. W bogato ilustrowanej publikacji przedstawiono nie tylko wybrane obiekty nagrobne. Zamieszczono również informację o znaczeniu gminy żydowskiej dla historii miasta oraz biografie co znamienitszych obywateli religii mojżeszowej. Do książki dołączono plan Opola z zaznaczonymi judaicami.


Powiat prudnicki : historia dawną fotografią pisana / Ryszard Kasza. - Prudnik : Powiat Prudnicki, 2018. - 744 s. : il.
  • description
W książce znajdzie czytelnik ponad 2000 zdjęć, map i rysunków z ponad stu miejscowości ziemi prudnickiej w ujęciu historycznym, geograficznym i administracyjnym, opatrzonych komentarzem encyklopedycznym. W pierwszym rozdziale autor zamieścił historię powiatu od zarania do reformy administracyjnej w 1999 roku. Opisał instytucje o zasięgu powiatowym: sąd, pocztę, urząd celny, starostwo. Kolejne rozdziały poświęcił miastom i wsiom powiatu – począwszy od Białej, poprzez Głogówek, Lubrzę i miejscowości, które historycznie leżały w powiecie prudnickim, skończywszy na samym Prudniku.


Tajemnice opolskiej katedry / Krzysztof Ogiolda. - Opole : Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża, 2018. - 107, [1] s. : il.
  • description
1 stycznia 2015 roku biskup opolski Andrzej Czaja powołał Kapitułę Odnowy Katedry Opolskiej. Celem Kapituły jest wspieranie działań promujących ideę odnowy zabytkowego kościoła. Autor książki, dziennikarz „Nowej Trybuny Opolskiej”, od lat przyglądał się samej świątyni i jej odnawianiu. Tak powstała książka, w której przedstawił ważne momenty z najnowszej historii katedry, zabytki katedralne, m.in. chrzcielnicę (pamiętającą Piastów), gotycki tryptyk ołtarzowy, średniowieczne polichromie, podziemia katedry, obraz Matki Boskiej Opolskiej, dzwony katedralne, organy, katedralne wrota oraz pochówek ostatniego opolskiego piastowskiego władcy, księcia Jana Dobrego, sylwetki: biskupa opolskiego Franciszka Jopa i proboszcza katedry ks. Józefa Kubisa.


W śląskim domu i zagrodzie / praca zbiorowa pod redakcją Róży Zgorzelskiej i Wojciecha Dominiaka. - Biedrzychowice : Stowarzyszenie „Odnowa Wsi Biedrzychowice”, 2018. - 92 s. : il.
  • description
Dzięki realizacji programu Odnowy Wsi, wspieranego przez Samorząd Województwa Opolskiego, można sięgnąć do tej cennej publikacji, dzięki której możemy ujrzeć śląską wieś, jaką ona była sto lat temu. Jako przykład wybrano sołectwo Biedrzychowice leżące w powiecie prudnickim mogące pochwalić się muzeum wiejskim – Farską Stodołą – i pokazano na fotografii śląski dom i zagrodę: statek, czyli główny dom w gospodarstwie, laubę, gnojałk, zwierzęta, prace w polu, dożynki. W książce omówiono rzadki przykład zachowania średniowiecznych wiejskich układów wsi na ziemi głubczyckiej i prudnickiej oraz XVIII-wieczne budownictwo murowane, tak zwane budownictwo frankońskie.   "Bibliotekarz Opolski" jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska