Nr 3/2019 (LXIII) ISSN 2083-7321
Łukasz Brudnik
Dział Instrukcyjno-Metodyczny WBP w Opolu

Podsumowanie III edycji konkursu
„O tytuł najlepszej wiejskiej filii bibliotecznej woj. opolskiego”


Inaugurując „Tydzień Bibliotek”, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu zorganizowała uroczyste podsumowanie III edycji konkursu „O tytuł najlepszej wiejskiej filii bibliotecznej woj. opolskiego”. Patronat nad nim objęło Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oraz Marszałek Województwa Opolskiego. 8 maja na zamek w Rogowie Opolskim przybyli pracownicy filii bibliotecznych biorących udział w konkursie wraz z dyrektorami/ kierownikami bibliotek stopnia podstawowego. SBP reprezentowały Panie Katarzyna Pawluk i Joanna Raczyńska-Parys, zaś Marszałka Województwa Opolskiego Pani Agnieszka Kamińska, dyrektor Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki UMWO. Wszyscy w napięciu oczekiwali na ogłoszenie oficjalnych wyników.


W oczekiwaniu na ogłoszenie wyników (fot. Ł. Brudnik)

Zanim jednak ten moment nadszedł, na początku roku instruktorzy wraz z przedstawicielem opolskiego okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przeprowadzili wizytacje zgłoszonych do konkursu placówek. Ocenie podlegały osiągane wyniki merytoryczne za rok 2018, stan komputeryzacji, struktura zbiorów, rodzaj kupowanych czasopism oraz poprawność prowadzenia dokumentacji bibliotecznej.

Najwięcej punktów, a co za tym idzie tytuł najlepszej wiejskiej filii bibliotecznej woj. opolskiego za rok 2018 otrzymała prowadzona przez Panią Katarzynę Szober filia w Białej Nyskiej, należąca do Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Nysie. Zwycięska agenda, oprócz pamiątkowego grawera, dostała tablet, czytnik ebooków i robota Photon.

Dyrektor WBP w Opolu, Tadeusz Chrobak gratuluje zwycięstwa Pani Katarzynie Szober (fot. Ł. Brudnik)

Po ogłoszeniu wyników i rozdaniu nagród nastąpiła część artystyczna, a w niej w recitalu zatytułowanym „Takie małe nic” Judyta Paradzińska zaśpiewała piosenki Hanki Ordonówny.

Judyta Paradzińska w recitalu zatytułowanym „Takie małe nic” (fot. Ł. Brudnik)

Na koniec uroczystości zainteresowani zwiedzili mieszczący się na zamku w Rogowie Opolskim „skarbiec”, który zawiera wchodzące w skład dziedzictwa narodowego najcenniejsze zbiory Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu.

Prezentacja najcenniejszych zbiorów WBP w Opolu (fot. Ł. Brudnik)

Za rok kolejna edycja konkursu. Następne filie staną do rywalizacji o miano najlepszej. Jednak tak naprawdę nie to jest najważniejsze. Celem konkursu od samego początku było pokazanie, a także docenienie pracy, nierzadko ogromnej, na rzecz lokalnej społeczności (i nie tylko) pracowników filii bibliotecznych oraz ich nagrodzenie. Wprawdzie tytuł zdobywa jedna filia, ale tak naprawdę wygrywają wszystkie.

Prezentacja najcenniejszych zbiorów WBP w Opolu (fot. Ł. Brudnik)

   "Bibliotekarz Opolski" jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska