Nr 3/2019 (LXIII) ISSN 2083-7321
Łukasz Brudnik
Dział Instrukcyjno-Metodyczny WBP w Opolu

Kwartał w opolskich Dyskusyjnych Klubach Książki
kwiecień-maj-czerwiec 2019


Z drobnym poślizgiem, wynikającym z dużych opóźnień ogłoszenia przez Instytut Książki naboru do programu dotacyjnego „Dyskusyjne Kluby Książki 2019”, a co za tym idzie również późniejszym terminem podania wyników do tegoż naboru, opolskie Dyskusyjne Kluby w drugim kwartale ruszyły pełnią parą.

Najpierw 8 kwietnia miało miejsce spotkanie moderatorów Dyskusyjnych Klubów Książki w woj. opolskim, gdzie podsumowana została działalność klubowa w 2018 roku oraz omówiono plan na rok 2019: harmonogram spotkań autorskich, szkolenia lub zakup książek do klubowych dyskusji. Ogłoszony również został konkurs na „Laudację dla książki”, polegający na napisaniu jednej mowy pochwalnej dla książki omawianej w DKK, która w szczególny sposób utkwiła w pamięci klubowiczów.


Spotkanie moderatorów DKK (fot. D. Drzazga)

W maju i w czerwcu odbywały się spotkania autorskie. Kluby w Otmuchowie, Prusinowicach i Raszowej gościły Magdalenę Majcher, Tułowice, Karłowice, Zębowice oraz filię nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu odwiedziła Krystyna Mirek, zaś z młodszymi klubowiczami z Łąki Prudnickiej, Białej Nyskiej, Zieliny i Głubczyc spotkała się Anna Czerwińska-Rydel.

Spotkanie z Magdaleną Majcher w DKK w Prusinowicach (fot. Ł. Brudnik)

Spotkanie z Anną Czerwińską-Rydel w DKK w Białej Nyskiej (fot. Ł. Brudnik)

Pod koniec czerwca (25.06.) w siedzibie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu moderatorzy uczestniczyli w „II Opolskiej Dyskusji Moderatorów”. Tym razem próbowali oni odpowiedzieć na pytanie, czy faktycznie autorzy wydający po kilka książek w roku zbyt pobieżnie przedstawiają poruszane w nich problemy? W trakcie dyskusji porównywane były dwie książki z tego samego gatunku: „Żmijowisko” Wojciecha Chmielarza i „Hashtag” Remigiusza Mroza.

Uczestnicy „II Opolskiej Dyskusji Moderatorów” (fot. Ł. Brudnik)

W konkursach organizowanych przez Instytut Książki na recenzję pisaną dla dorosłych udział wzięła klubowiczka z DKK w Oleśnie, zaś na recenzję rysowaną dla dzieci swoje prace przesłali klubowicze z DKK w Zielinie i z DKK w Głubczycach.

Jedna z recenzji rysowanych pochodząca z DKK w Zielinie

Ponadto w ramach DKK kluby podejmowały własne inicjatywy. Oto niektóre z nich:

  • DKK GBP w Pawłowiczkach – 02.04 – spotkanie z pedagog i animatorem kultury Haliną Oster
  • DKK GBP w Tarnowie Opolskim filia w Przyworach – 09.04 – spotkanie z artystką ludową Agnieszką Okos, która przybliżyła klubowiczom tradycyjne obrzędy wielkanocne na Śląsku Opolskim. Każdy klubowicz po spotkaniu otrzymał książki dotyczące sztuki ludowej
  • DKK GBP w Jemielnicy – 08.05 – spotkanie z członkami Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Mniejszości Niemieckiej w celu wspólnej dyskusji o przeczytanych książkach
  • DKK MBP w Opolu filia nr 18 – 28.05 – wieczór poetycki z okazji Dnia Matki. W ramach spotkania zaproszona została pani Maria Jakusz, która recytowała i śpiewała poezję, której głównym bohaterem była mama.
W drugim kwartale do klubów zakupiono ponad 800 egzemplarzy różnych tytułów. Największym zainteresowaniem cieszyły się powieści Krystyny Mirek, Nataszy Sochy, Remigiusza Mroza, Gabrieli Gargaś, Lucindy Riley i B.A. Paris., a wśród klubów dziecięco-młodzieżowych książki Joanny Jagiełło.

Przed nami okres wakacyjny, jednak nie oznacza to, że Dyskusyjne Kluby Książki zawieszają działalność na ten czas. Zapewne odbędzie się niejedna pasjonująca dyskusja, może gdzieś poza murami biblioteki? Warto więc śledzić poczynania klubów, a jeszcze bardziej warto brać w nich czynnie udział.


   "Bibliotekarz Opolski" jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska