Nr 3/2019 (LXIII) ISSN 2083-7321
Beata Stępniak
Dział Bibliografii, Informacji i Promocji WBP w Opolu

Nowości o Śląsku Opolskim –
propozycje do księgozbioru podręcznego


O życiu i twórczości Andrzeja Pałosza : zarys monograficzny / Beata Świerczewska. Opole : Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, 2018. 205 s. : il.
  • descriptiondescription
Zaczęło się od wspólnego czytania poezji i wielogodzinnych rozmów… Wiele lat później Beata Świerczewska postanowiła oddać hołd swojemu dawnemu nauczycielowi – Andrzejowi Pałoszowi, poecie, redaktorowi i publicyście, pedagogowi, człowiekowi czynnemu na polu kultury. Dziś nie ma go wśród nas, a jego znacząca w opolskim środowisku literackim postać – niestety dziś niewielu osobom spoza tego kręgu znana, ożywa we wspomnieniach ludzi z bliskiego mu otoczenia. Autorka przełożyła owe wspomnienia na książkę, która jak sama zaznacza: nie mieści się w ścisłej kategorii naukowej biografii, skupia się natomiast na literackim aspekcie życia Pałosza. Między innymi dzięki relacjom syna poety Przemysława, pełnych serdeczności listom wymienianym z przyjacielem Harrym Dudą oraz licznym fotografiom zawartym w publikacji, rysuje się nam ciepły portret nie tylko literata, ale i zwyczajnego człowieka.


Pamięć pokoleń : tradycja kulturowa Kresowian subregionu głubczyckiego / Barbara Górnicka-Naszkiewicz. Wrocław : Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 2018. 369 s. : il.
  • description
Ukazana w perspektywie kilku pokoleń historia repatriantów z Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej – to temat niewątpliwie wielokrotnie opisywany, jednak ciągle niewyczerpany i żywy. Historie ludzi są podobne do siebie, lecz każda jest na swój sposób wyjątkowa. Niestety, ci – mający tak wiele do przekazania – powoli odchodzą… Autorka książki, Barbara Górnicka-Naszkiewicz, zdając sobie z tego faktu sprawę, postanowiła przeprowadzić pierwsze w subregionie głubczyckim badania nad dziedzictwem kulturowym jego mieszkańców i ich historii. Tak poznajemy doświadczenia lokalnych Kresowian. Z ich wspomnień powstaje swoista opowieść o społeczności splecionej jednym losem. Zagłębiamy się w ich historię od czasów sprzed przesiedleń, poprzez ich doświadczenia wojenne, samą repatriację, ich osiedlanie się na obszarze głubczyckim, oswajanie nowej rzeczywistości, aż po ich życie w dzisiejszych realiach. Świadkowie historii przekazują nam to, co próbowano w czasach komunizmu wymazać z jej kart. Przeszłość i teraźniejszość Kresowian, ich bagaż kulturowy – wszystko to autorka opisuje w wyczerpujący sposób, dzięki czemu poznajemy ludzi połączonych doświadczeniem, wspólnymi korzeniami i powiązanych tradycją… Co bardzo ważne, prócz ich historii, poznajemy też fundament ich tożsamości – ich kulturę, folklor, jego ewolucję i bogatą obrzędowość doroczną, o której zachowanie dbają, i która spaja ich jako społeczność.


Otmuchów miasto z historią : niepowtarzalny przewodnik po niezwykłym mieście / Adrian Dwornicki. Otmuchów, 2018. 143, [7] s. : il.
  • description
Pasjonat historii Otmuchowa, Adrian Dwornicki, po niemal ćwierćwieczu pracy badawczej dotyczącej tego miasta oddaje do naszych rąk ten niepowtarzalny przewodnik historyczny. Jeśli jesteśmy ciekawi historii miejskiego herbu, treści lokalnych legend, tego, jak wyglądał funkcjonujący w Otmuchowie pieniądz zastępczy – znajdziemy tu na ten temat ciekawe i zwięzłe informacje. Ponadto będziemy mogli podziwiać przedstawienia Otmuchowa w dawnej grafice oraz pocztówce, zaznajomimy się także ze znaczącymi dla historii miasta postaciami, podążymy szlakiem otmuchowskich zabytków – tych istniejących i tych niezachowanych, a nawet będziemy stąpać śladami św. Jana Nepomucena i jego kultu. Ta bogato ilustrowana pozycja da możliwość zgłębienia historii niezwykłego miasta – Otmuchowa - nie tylko jego mieszkańcom, ale także odwiedzającym go turystom.


„Ludowa” władza - nieludzki reżim : Opolanie pomiędzy sprzeciwem a współpracą (szkice historyczno-prawne) / Andrzej Szymański. Opole : Uniwersytet Opolski, 2019. 153 s.4
  • description
Ksiądz współpracujący ze Służbą Bezpieczeństwa, bohaterowie opozycji solidarnościowej, Krajowa Armia Podziemia z Szybowic. Różni ludzie, różne postawy, różne zachowania. Postaci związane ze Śląskiem Opolskim, tworzące lokalną historię prawa. Bo kto tworzy historię, jeśli nie ludzie i ich czyny? Wraz z autorem cofamy się do czasów PRL-u i śledzimy ich drogi, podążamy ich ścieżkami, przyglądając się podejmowanym przez nich decyzjom, wsłuchując się w ich głosy i czując ciężar reżimu, jaki odczuwał niewątpliwie każdy z nich. Mamy szansę zastanowić się nad wyborami człowieka wrzuconego w machinę totalitaryzmu i wyciągnąć własne wnioski z jego działań.


Festiwalowe Podium : edycja specjalna : Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu 1963-2017 we wspomnieniach artystów / [redakcja, opieka merytoryczna: Anita Koszałkowska, Jarosław Wasik, autorka wywiadów Sylwia Gawłowska]. Opole : Muzeum Polskiej Piosenki, 2018. 179, [5] s. : il.
  • description
Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki to niewątpliwie wizytówka miasta Opola i wielka duma jego mieszkańców. Kolejne pokolenia Polaków wychowują się na utworach, które tutaj wybrzmiały po raz pierwszy. To przecież na scenie naszego amfiteatru muzyczne skrzydła rozwijali wcześniej nieznani artyści, zyskując sławę, szacunek i uznanie publiczności. Ponad 50 lat historii polskiej muzyki, największe gwiazdy rodzimej estrady, jedno z najbarwniejszych wydarzeń muzycznych w kraju, impreza z tradycją – we wspomnieniach gwiazd, które to tutaj zaczynały jaśnieć swoim największym blaskiem. Usiądźmy wygodnie i wsłuchując się w ulubione utwory, które rozbrzmiewały nieraz nad Odrą, przeczytajmy, z jakim rozrzewnieniem, wzruszeniem, serdecznością, a przede wszystkim z uśmiechem opowiadają o festiwalu nasi artyści.   "Bibliotekarz Opolski" jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska