Nr 3/2019 (LXIII) ISSN 2083-7321
Katarzyna Ostrowska-Pałyga
Dział Instrukcyjno-Metodyczny WBP w Opolu


VI edycja Giełdy pomysłów


Współczesna biblioteka poprzez różnorodność swoich działań staje się miejscem, które zapewnia nie tylko dostęp do wartościowej lektury swoim czytelnikom, ale wspomaga, edukuje dzieci, wspiera rodziców, organizuje działania skierowane do seniorów. Mamy nadzieję, że nowy obraz bibliotek jako placówek otwartych, nowoczesnych, mających niepowtarzalne propozycje dla swoich użytkowników przyczyni się do tego, że chętniej będą oni korzystać również z jej zbiorów. Od bibliotekarzy oczekuje się dodatkowo nieustannej inwencji i nowatorstwa w działaniu. Dzięki swojej szerokiej i atrakcyjnej działalności biblioteki umożliwiają mieszkańcom pełne uczestnictwo w życiu kulturalnym, stając się jednocześnie miejscem dostępu do wiedzy, informacji i rozrywki. Należy tu podkreślić, że biblioteki poprzez swoje propozycje przyczyniają się również do integracji społecznej, pełniąc funkcję tzw. „trzeciego miejsca”, przede wszystkim miejsca spotkań.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki w Opolu zorganizowała po raz szósty cieszące się dużym powodzeniem działanie pn. „Giełda pomysłów”, które jest znakomitą okazją do pochwalenia się tym, co robimy w naszych bibliotekach. Obserwujemy, jak zmieniają się propozycje Bibliotek, a zdobytą wiedzę i doświadczenie możemy wykorzystać i przenieść do swoich placówek. Bibliotekarze, prezentując przeprowadzone w swojej bibliotece działania, omawiali nie tylko pomysł, ale i sposób jego wykonania. Mieliśmy okazję zobaczyć imprezy skierowane do szerokiego kręgu odbiorców, najwięcej było jednak propozycji dla najmłodszych czytelników.

„Mały artysta” – projekt Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku, w ramach, którego zorganizowano dla najmłodszych użytkowników cykl warsztatów: teatralnych, tanecznych, plastycznych i pisarskich. W ramach warsztatów pisarskich powstała książeczka napisana przez przedszkolaków „Roksu i jego przyjaciele”.

„Nasza mała biblioteka” – Centrum Kultury. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Głuchołazach. Forma zajęć bibliotecznych adresowanych do dzieci w wieku 6-8 lat. Zajęcia odbywały się raz w miesiącu. Podczas spotkań omawiane były książki, rozwiązywane łamigłówki literackie, bibliotekarze czytali opowiadania. Spotkanie było okazją do aktywizacji i integracji. Projekt współfinansowany przez „Kreatywną Europę”. Organizatorem było Wydawnictwo Ezop.

„Ferie zimowe z Kicia Kocią” – Namysłowski Ośrodek Kultury. Biblioteka Publiczna w Namysłowie. Cykl zajęć podczas ferii zimowych pod hasłem „Kiermasz rozmaitości z Kicią Kocią”. Zajęcia nawiązywały do przygód głównej bohaterki książeczek Anity Głowińskiej. Pierwsze zajęcia stanowił pokaz akcji ratunkowych przeprowadzonych przez strażaków, podczas kolejnych odbyły się warsztaty podróżnicze po Anglii i Japonii. W trakcie spotkań uczestnicy „pomagają również książkom” poprzez robienie do nich zakładek oraz ich obkładanie. Kicia Kocia to kot, dlatego bibliotekę odwiedzili dwaj jej kuzyni, spotkanie poświęcone było ich zwyczajom.

„Bibliotekarska taktyka na zaciekawienie smyka” – Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu. Omówiono dotychczasowe doświadczenia Wypożyczalni dla Dzieci „Pokój Bajek”, w tym:

„Sobota z mamą i tatą” – zajęcia skierowane do rodziców i dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Celem spotkań jest propagowanie współczesnej literatury dla dzieci, zachęcanie rodziców do aktywnego głośnego czytania swoim pociechom. Podczas zajęć dzieci wysłuchują tekstu literackiego oraz wspólnie z rodzicami wykonują przygotowaną zabawę plastyczną, nawiązującą do czytanego tekstu.

„Noc Kultury 2019 – Niech moc będzie z wami!” – zabawa/ gra terenowa dla dzieci wraz z rodzicami, odbywająca się podczas Nocy Kultury. Celem zabawy było wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez dobrą, kreatywną zabawę i wspólne rozwiązywanie zadań i łamigłówek, rozpowszechnienie książek popularnonaukowych oraz literatury pięknej dotyczącej Gwiezdnych Wojen. „Pokój Bajek” stał się strefą warsztatową, gdzie można było wykonać miecz świetlny, zakładkę Chewbacca oraz inne prace plastyczne związane ze Star Wars.

„Międzyprzedszkolna Zabawa Literacka” – działanie realizowane we współpracy z zaprzyjaźnionymi opolskimi przedszkolami, polegające na odpowiadaniu na pytania z wybranych utworów literackich. Wymienione utwory literackie omawiane były wcześniej na zajęciach w przedszkolu. Celem działania było promowanie i propagowanie literatury pięknej i poezji dziecięcej, klasycznej i współczesnej, integracja przedszkolaków z różnych środowisk, zapoznanie i oswojenie z biblioteką, jako przyjaznym miejscem do spędzania czasu.

„Noc z Andersenem” to międzynarodowe wydarzenie z okazji urodzin znanego pisarza, zapoczątkowane w Czechach. Noc z Andersenem 2019 w Wypożyczalni dla Dzieci „Pokój Bajek” zorganizowana została w ramach Dni Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej. W tym roku gościem specjalnym był Krzysztof Riewold, który przeprowadził warsztaty cyrkowe oraz pokaz żonglerki.

Biblioteki uczestniczące w tegorocznej „Giełdzie pomysłów” zaprezentowały również szeroki wachlarz propozycji dla dorosłych użytkowników.

„Planszowy Kluczbork” – Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Kluczborku. Celem projektu było stworzenie w bibliotece ogólnodostępnej strefy gier planszowych. Zakupiono 57 gier. Inauguracja projektu miała miejsce w czasie „Nocy Bibliotek”. W ramach projektu odbyło się 36 spotkań z grami planszowymi, w których wzięło udział 517 osób. Spotkania odbywały się również w filiach bibliotecznych.

„Poczekalnia – Poczytalnia” – Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Kluczborku. Biblioteka w Kluczborku w 2017 r. dołączyła do akcji „Poczekalnia – Poczytalnia. Czekając, czytajmy!”, której pomysłodawcą był Zachodniopomorski Okręg Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Celem projektu było stworzenie optymalnych warunków do czytania poprzez ustawienie skrzynek z książkami w różnych punktach miasta, w których spędzamy czas, np. w przychodniach, urzędach i na dworcach. Biblioteka, chcąc ułatwić mieszkańcom Kluczborka kontakt z książką, utworzyła poczekalniane biblioteczki z informacją:

  • wybierz książkę i czytaj w poczekalni;
  • po czytaniu odłóż do skrzynki, aby inni też mogli czytać;
  • jeżeli książka Ci się spodobała, wypożycz ją w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Kluczborku.
Włączając się w tę akcję, Biblioteka wychodziła z założenia, że nawet przypadkowy kontakt z książką może obudzić aktywność czytelniczą. Pierwsza „Poczekalnia – Poczytalnia” w Kluczborku została „otwarta” 12 września 2017 r. w przychodni zdrowia.

„Działalność Mediateki w MiGBP w Nysie”. Omówiono różne nowatorskie formy pracy wykorzystywane w celu przyciągnięcia młodzieży do biblioteki. Główne obszary zadań Mediateki to: gry planszowe, gry konsolowe i wirtualna rzeczywistość oraz e-sport, anime&manga oraz komiksy. Na terenie Biblioteki działa Klub Gier Planszowych, w ramach którego organizowane są turnieje gier we współpracy z ich wydawcami. Biblioteka posiada również konsolę Playstation4 wraz z kilkudziesięcioma grami oraz subskrypcją PlaystationPlus. Dodatkową atrakcją jest Playstation VR, czyli gogle do wirtualnej rzeczywistości. Biblioteka to również miejsce gdzie odbywa się wspólne oglądanie meczów, turniejów oraz widowisk związanych z grami sportowymi.


Pudła z książkami. Akcja „Poczekalnia – poczytalnia”

Podstawowym zadaniem Mediateki jest wskazanie, że gry to także kultura – tak jak książki: mają one swoich zwolenników, różnego rodzaju gatunki i podgatunki oraz grupy zainteresowań czy ulubionych autorów. Kolejną inicjatywą, którą stara się prężnie rozwijać, jest zainteresowanie anime i mangą. W ramach działań bibliotecznych kupowane są mangi, wypożyczane na identycznych zasadach jak zbiory książkowe.

„Jak organizować biblioteczną przestrzeń dla młodzieży, dobre praktyki” – Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu. To nietypowe wystąpienie jak na tradycyjną „Giełdę pomysłów”, w którym nie omawiano proponowanych działań, a przeprowadzono analizę stanu czytelnictwa wśród młodzieży i szukano rozwiązania tego stanu rzeczy, np. przez zmiany w infrastrukturze. W prezentacji podkreślano ważność tzw. swobody bycia – przestrzeni umożliwiającej interakcję, przestrzeni do pracy zespołowej, miejsca odizolowanego od innych grup. Oczekiwania młodzieży wobec biblioteki to nauka i rozrywka. Mamy nadzieję, że właściwie zaprojektowana przestrzeń w bibliotekach dla młodzieży, czyli minimalizm, prosty styl wpłynie na popularność miejsca, dzięki czemu wzrośnie czytelnictwo wśród tej grupy czytelników.

„Książki łączą ludzi, czyli Speed Dating w bibliotece” – Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu. Impreza z okazji walentynek. Jak sama nazwa wskazuje, Speed Dating to szybka randka. W standardowym spotkaniu tego typu bierze udział 15 kobiet i 15 mężczyzn. Panie siadają przy stolikach, a panowie się do nich dosiadają i rozmawiają ze sobą jak na normalnej randce, mają 5 minut, po czym następuje zmiana – panowie przesiadają się do kolejnego stolika. W tym przypadku pretekstem do spotkania była rozmowa o książkach.

„Giełda pomysłów” pokazała jak bardzo zmieniają się potrzeby użytkowników, jak rosną oczekiwania wobec bibliotek. Tu nasuwa się jednak pytanie, czy są to oczekiwania użytkowników, naciski zewnętrzne, moda czy własna inicjatywa bibliotekarzy. Wydaje się, że od komunikacyjnej funkcji biblioteki, zapewnienia dostępu do kultury, rozpowszechniania literatury, inicjowania dyskusji i tworzenia miejsca spotkań zależy pozycja i prestiż Bibliotek. My bibliotekarze stawiamy zawsze na to, co stricte biblioteczne i związane z promocją czytelnictwa i biblioteki. Chcemy, aby Biblioteka postrzegana była przede wszystkim przez pryzmat czytelnictwa, które jest dla większości bibliotekarzy zadaniem kluczowym.


   "Bibliotekarz Opolski" jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska