Nr 3/2019 (LXIII) ISSN 2083-7321
Monika Silarska
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowie Opolskim

Ewa Dorosz
Dział Instrukcyjno-Metodyczny WBP w Opolu


Obchody 70-lecia Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowie Opolskim


10 maja 2019 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowie Opolskim obchodziła jubileusz 70-lecia swojego istnienia, który odbył się w sali Domu Kultury. W uroczystości uczestniczyli m.in.: Wójt Gminy Tarnów Opolski Krzysztof Mutz, dr Rudolf Urban - Przewodniczący Rady Gminy, Radni Gminy Tarnów Opolski, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu Elżbieta Kampa, zastępca Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu Piotr Polus, czytelnicy oraz bohaterowie wystawy pt. „Wielcy stąd. Znane osobowości powiatu opolskiego”.

Podczas gali została przedstawiona historia biblioteki, która przez minione lata odcisnęła swoje piętno na mapie kulturalnej Gminy. Poszczególni dyrektorzy wraz z przychylnymi władzami w znaczący sposób przyczynili się do jej rozwoju, dzięki czemu biblioteka może się chwalić wysokimi osiągnięciami czytelniczymi i zakupem nowych książek. Przekazane zostały także podziękowania instytucjom z terenu Gminy Tarnów Opolski, które od wielu lat współpracują z biblioteką. Z okazji jubileuszu Wójt Gminy podziękował byłym i obecnym pracownikom biblioteki za ich pracę, zaangażowanie, krzewienie czytelnictwa i kultury regionu. Przedstawił zamysł przebudowy obiektu starej kotłowni na budynek biblioteki. Gratulacje przekazał także zastępca dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu, podczas których przedstawił wysokie osiągnięcia czytelnicze Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowie Opolskim w 2018 rok. Następnie życzenia złożyli pozostali zaproszeni na jubileusz goście.


W ramach obchodów prezentowana była w holu Domu Kultury wystawa pt. „Wielcy stąd. Znane osobowości powiatu opolskiego”, którą przygotowała Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu. Bohaterami wystawy są mieszkańcy, osoby związane z miejscowościami w powiecie opolskim ziemskim, którzy tworzyli i nadal tworzą historię swojego regionu. Pasją, działaniem, postawą rozsławiają naszą Małą Ojczyznę. Robią to w różnych dziedzinach m.in. w życiu społecznym, politycznym, naukowym, kulturalnym, sportowym. Wystawa ma charakter objazdowy, będzie prezentowana we wszystkich bibliotekach publicznych w powiecie opolskim.


Część artystyczną jubileuszu rozpoczął występ dziecięco młodzieżowego chóru gospel z Opola „Opole Youth Choir” z repertuarem piosenek filmowych i nie tylko. Następnie wystąpiła grupa teatralna z Tarnowa Opolskiego „To się uda” z humorystycznym przedstawieniem o bibliotece. Na zakończenie wiersze i piosenki wykonali uczniowie klasy trzeciej Publicznej Szkoły Podstawowej w Tarnowie Opolskim.

Uroczystość zamknęło wystąpienie Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowie Opolskim Moniki Silarskiej, podczas którego została uhonorowana za 40 lat pracy w bibliotece Maria Deutschmann.   "Bibliotekarz Opolski" jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska