Nr 4/2019 (LXIII) ISSN 2083-7321
Izabela Mazur
MiGBP w Prudniku


Śladami powieści Harry'ego Thürka Lato umarłych snów


Pod taką nazwą odbyła się prelekcja oraz spacer zorganizowany przez Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną w Prudniku oraz DFK – oddział Prudnik.

Wydarzenie odbyło się 19 września 2019 roku w sali kinowej Kina „Diana” w Prudniku. Mimo wczesnych godzin spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem odbiorców, a sala kina wypełniła się po brzegi publicznością. Zaproszenie na spotkanie przyjęli włodarze naszego miasta, przedstawiciele różnych środowisk i instytucji, z którymi współpracuje Biblioteka. Wśród obecnych byli m.in.: poseł Ryszard Galla, Alicja Isalska – przewodnicząca Rady Miejskiej w Prudniku, przedstawiciele DFK – oddział w Prudniku, Maria Strońska – dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania w Prudniku, Wojciech Dominiak – dyrektor Muzeum Ziemi Prudnickiej, podopieczni Klubu „Senior +” w Prudniku wraz z kierownikiem Agnieszką Stanisz oraz przedstawiciel Agencji Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik Wojciech Góra. Liczną grupę stanowiły dzieci i młodzież z pobliskich szkół m.in.: Zespołu Szkół Medycznych w Prudniku, Szkoły Podstawowej nr 3 w Prudniku, Publicznej Szkoły Podstawowej w Łące Prudnickiej, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku oraz Szkoły Podstawowej w Grabinie. Po przywitaniu zaproszonych gości kierownik ds. Biblioteki Izabela Mazur oddała głos Bognie Lewkowicz, przedstawicielowi DFK. Poprosiła ona zebranych o uczczenie chwilą ciszy zmarłych w ostatnich tygodniach Janiny Mokrskiej, prudnickiej członkini DFK, oraz Anny Myszyńskiej, która była pierwszą osobą popularyzującą sylwetkę pisarza Harry’ego Thrürka.
W pierwszej części prowadzący spotkanie Marcin Domino przybliżył publiczności postać pisarza. Urodzony w 1927 roku w Białej wychował się i uczył w Prudniku. Zamieszkał w domu przy Bahnhofstrasse 27 (dzisiejszej ulicy Kolejowej). Edukację odbywał, uczęszczając najpierw do szkoły powszechnej (dawne gimnazjum przy ulicy Armii Krajowej), a następnie do Szkoły Handlowej (budynek nieistniejącej już Szkoły Podstawowej nr 2 w Prudniku na Placu Zamkowym). Okres młodości pisarza przerwała brutalnie wojna. Harry Thürk początkowo pracował w kolejnictwie, a następnie wstąpił do służby wojskowej. W czasie II wojny światowej został wcielony do Wehrmachtu. W 1945 roku powrócił do Prudnika. Nie był to już jego Neustadt. Jako osiemnastoletni żołnierz początkowo mieszkał w utworzonym z myślą o Niemcach getcie. Jesienią podjął jednak decyzję o ucieczce i udał się do wschodnioniemieckiego Weimaru. W 1965 roku narodziła się w nim idea powieści Sommer der toten Träume. Jednak z uwagi na obowiązującą wówczas cenzurę w NRD wydanie książki nie było możliwe. Dopiero prawie 30 lat później, w 1993 roku, po raz pierwszy powieść została wydana. Co ważne autor zawarł w książce swoje osobiste przeżycia.

Po raz pierwszy Lato umarłych snów zostało zaprezentowane czytelnikom „Tygodnika Prudnickiego” dzięki ówczesnemu redaktorowi naczelnemu Antoniemu Weigtowi oraz Annie Myszyńskiej, która podjęła się tłumaczenia powieści. W całości książka została wydana w 2015 roku przez Starostwo Powiatowe w Prudniku w tłumaczeniu Marcina Domino – naszego prelegenta.

Po zakończonej prelekcji i poczęstunku organizatorzy zaprosili gości na spacer szlakiem miejsc Harry’ego Thürka. Dla wszystkich uczestników były specjalnie przygotowane mapki wyznaczające trasę spaceru. Szlak prowadził przez następujące miejsca: Publiczne Gimnazjum nr 1 przy ulicy Armii Krajowej, rynek, budynek dawnej szkoły przy Placu Zamkowym 2, ulicę Chrobrego, gdzie mieściło się getto, w którym pisarz przebywał latem 1945 roku, „Garbaty mostek”, ulicę Kolejową, dworzec kolejowy, Plac Wolności, ulicę Piastowską, na koniec ulicę Klasztorną. Aby lepiej wczuć się w klimat powieści, biorący udział w spacerze uczniowie ze szkoły w Łące Prudnickiej oraz Łącznika kolejno odczytywali fragmenty powieści w języku polskim i niemieckim. „Spacerujący” stanowili nie lada atrakcję. Mieszkańcy często się zatrzymywali i z zainteresowaniem słuchali czytanych fragmentów powieści.


Fot. Andrzej Dereń (Tygodnik Prudnicki terazprudnik.pl)


Fot. Andrzej Dereń (Tygodnik Prudnicki terazprudnik.pl)

Harry Thürk to pisarz mało znany w literaturze polskiej. Dlatego warto przybliżać jego sylwetkę, szczególnie młodszemu pokoleniu. W roku 2020 przypada 15. rocznica śmierci pisarza. Będzie więc kolejna okazja do wspomnień o autorze, dzięki któremu Prudnik, jego dawni mieszkańcy, ulice i domy na trwałe zapisały się w europejskiej literaturze pięknej.


   "Bibliotekarz Opolski" jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska