Nr 4/2019 (LXIII) ISSN 2083-7321
Beata Wietecha-Gwozdecka
MiGBP w Kluczborku


„Mały artysta”


Filia Biblioteczna w Ligocie Dolnej, agenda Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku, od lat współpracuje z Oddziałem Przedszkolnym w Ligocie Dolnej Publicznego Przedszkola nr 5 w Kluczborku. Owocem tej współpracy był m.in. cykl zajęć edukacyjno-warsztatowych dla przedszkolaków zatytułowany „Mały artysta.” Zajęcia zostały opracowane dla czternastoosobowej grupy mieszanej wiekowo, a ich celem stało się przede wszystkim rozbudzenie u dzieci wyobraźni, kreatywności, pomysłowości oraz przyswojenie podstawowych wyrażeń z takich dziedzin sztuki jak: literatura, muzyka, taniec, teatr.

Cykl zajęć został podzielony na trzy bloki: literacko-poetycki, muzyczno-festiwalowy i teatralno-aktorski. Każdy blok rozpoczynał się od książki, bo jak w bibliotece, to jej podstawowego narzędzia zabraknąć nie mogło. I tak początkiem bloku literacko-poetyckiego były Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek – czterech prawych i sześciu lewych Justyny Bednarek. Dzieciom przeczytano pierwsze opowiadanie bez zakończenia, gdyż zadaniem ich było stworzyć i opowiedzieć własne. Wyobraźnia dziecięca nie zna granic. Powstało kilka bardzo ciekawych wersji zakończenia. W dalszym przebiegu zajęć przedszkolaki tworzyły kukiełki ze skarpetek, a każda z nich przedstawiała ich ulubionego bohatera z bajki. W ten sposób powstały kukiełki Czerwonego Kapturka, Kopciuszka, Pinokia, strażaka Sama, Roxa, Kipera, Belli i jej siostry bliźniaczki. Wszystkie bajkowe postaci stały się bohaterami książki Roxu i jego przyjaciele, której autorami były dzieci.


Na zajęciach z cyklu literacko-poetyckiego najmłodsi poznali nowe wyrażenia z dziedziny literatury, takie jak: bajka, opowiadanie, wierszyk-rymowanka, nauczyły się także, kim jest pisarz, a kim autor książki. Aby teorię wprowadzić w czyn, dzieci układały wierszyki o swoich bohaterach. Pozwolę sobie przedstawić rymowankę o Pinokiu: „Drewniany chłopiec, choć był kochany, kłamał tak bardzo, że jego nos wciąż był wydłużany.”

Blok literacki połączono z teatralno-aktorskim, podczas którego przedszkolaki wystąpiły w teatrzyku kukiełkowym ze swoimi bajkowymi bohaterami oraz w roli aktorów w konkursie recytatorskim „Kto ty jesteś? Polak mały” zorganizowanym z okazji rocznicy odzyskania niepodległości Polski. W trakcie zajęć dzieci poznały nowe wyrażenia z zakresu teatru i aktorstwa.

Blok muzyczno-festiwalowy rozpoczął się książką Doroty Gellner W filharmonii koncert będzie, której bohaterami są instrumenty, grające w orkiestrze. Tu dzieci zaznajomiły się z nazwami instrumentów, dowiedziały się, co to jest filharmonia, pulpit, muzyka poważna, orkiestra i kto to jest dyrygent. W tym cyklu zajęć dzieci uczyły się grać na instrumentach: bębnie, dzwonkach, cymbałkach, grzechotkach, tamburynie, a także rozróżniać dźwięki niskie i wysokie, rytmicznie maszerować do Marsza Radeckiego, poznały kroki do walca angielskiego, a odtańczenie go stało się wyzwaniem, ale też wielką radością. W ramach zajęć zorganizowany został festiwal piosenki, podczas którego dzieci wykazały się niezwykła kreatywnością, bowiem musiały do utworu muzycznego przygotować układ taneczny, strój i uśmiech na twarzy.

Cykl warsztatowo-edukacyjny był dla bibliotekarza prowadzącego zajęcia niezwykłą przygodą, odkryciem dziecięcych talentów i ich nieograniczonego potencjału możliwości i kreatywności, a dla przedszkolaków świetną, niebanalną, bardzo urozmaiconą zabawą. Nauka poprzez książkę wcale nie musi być nudna.


   "Bibliotekarz Opolski" jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska