Aleksandra Okulus
Dział Udostępniania Zbiorów WBP w Opolu


Przegląd nowości prasowych w Czytelni WBP Opole: „Balans. Czasopismo dobrej energii”
Ukazujące się od zaledwie kilku miesięcy czasopismo „Balans” jest wyjątkową pozycją na polskim rynku czasopiśmienniczym. Wydawca reklamuje je jako „czasopismo dobrej energii dla świadomych osób”, które „pragną żyć w równowadze psychofizycznej, dobrym samopoczuciu  ze sobą i materią świata oraz prowadzić harmonijny styl życia”. Jak stwierdziła Katarzyna Grunt- Segień, redaktorka naczelna „Balansu”, pismo zrodziło się z „intuicyjnej potrzeby pielęgnowania własnych zasobów”. Tematykę poruszaną przez magazyn umiejscowić trzeba w kontekście „filozofii i praktyki Self-care” („samodbania” / „osiędbania”), które w ostatnich latach zyskują coraz większą popularność. W książce Self-care; droga do samoakceptacji Andżelika Dominiak-Banach określiła samodbanie jako „holistyczne dbanie o siebie, które opiera się na świadomości i uznaniu własnych potrzeb i emocji”1. Zdaniem psycholożki troska o siebie nie jest fanaberią, egoizmem ani lenistwem, ale koniecznością w czasach „kultury hustle” („pędu do sukcesu”), która nakazuje „ciężko pracować, w pełnym poświęceniu, nie pieścić się ze sobą, tylko zamienić się w taran pokonujący życiowe przeszkody”2. Self-care jako forma samoopieki kładzie nacisk na relaks, odpoczynek, ruch, zdrowe odżywianie, rozwój duchowy, a więc na te czynniki, które sprzyjają redukcji stresu i osiągnięciu wewnętrznej harmonii. W „Balansie” odnaleźć więc można wiele „samodbaniowych” porad i wskazówek (np. o aromaterapii, jodze i medytacji, feng shui, amuletach czy ajurwedzie), ciekawe wywiady (np. z ekspertami od medytacji dla par) oraz rzetelne artykuły opracowane przez najlepszych specjalistów (np. tekst o aktywowaniu wewnętrznej energii napisany przez Orinę Krajewską).

Materiał fotograficzny został zamieszczony za zgodą redakcji czasopisma.


[1] A. Dominiak-Banach, Self-care: droga do samoakceptacji, Poznań 2022, s.9.
[2] A. Dominiak-Banach, dz.cyt., s.6.

                                                              

"Bibliotekarz Opolski" jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska