Nr 2/2018 (LXII) ISSN 2083-7321
Od Redakcji


Z powiewem wiosny nowe pomysły kiełkują w bibliotekarskim świecie. Nasza redakcja z przyjemnością otwiera dwa nowe cykle tematyczne, które liczymy, będą się rozwijały z każdym kolejnym numerem. Postanowiliśmy zajrzeć w tak zwane „martwe pole księgozbioru”, które znajdziemy w każdej bibliotece. Książki poza obrotem czytelniczym, które od lat „leżą” w zapomnieniu, ze stratą dla czytelników. Książki będące już klasyką, autorzy, którzy mówią do nas pięknym literackim językiem, pozostawieni w niepamięci. Okładki nie pierwszej świeżości, pożółkły papier, czyli wszystko to, co czytelnik omija szerokim łukiem. W cyklu „Drugie życie książki…” chcemy zaproponować odkrywanie perełek literackich, które wciąż stoją na bibliotecznych regałach.

Druga propozycja, jaką mamy dla Państwa, to prezentacja ludzi niezwykłych, pasjonatów, twórców, artystów ludowych, którzy działając w otoczeniu bibliotek publicznych, przyczyniają się do umacniania lokalnego dorobku kulturowego, utrwalają pamięć o przeszłości danego regionu, oferując owoce swojej pracy bibliotekom. Kronikarze, autorzy monografii miejscowości, twórcy rękodzieła, często goszczą w bibliotekach i współdziałają przy wielu projektach. Gromadzą czytelników na spotkaniach autorskich, które cieszą się ogromną popularnością, bo jak się okazuje, to co lokalne jest najbliższe i najciekawsze. Przybliżymy sylwetki pasjonatów, artystów, który są depozytariuszami lokalnej kultury.

Proponujemy również obszerny tekst poświęcony usługom informacyjno-bibliograficznym w największych bibliotekach Opola, opracowany na podstawie ankiet przygotowanych przez Dział Informacji, Bibliografii i Promocji WBP w Opolu. Materiał jest bardzo pomocny i porządkujący wiedzę, może wesprzeć bibliotekarzy w pracy z czytelnikiem, aby umiejętnie pokierować użytkownika do właściwego źródła informacji. Warto posiadać informacje, jakie biblioteki są wokół nas i jakie usługi w zakresie informacji mogą świadczyć.

Myśląc również o warsztacie bibliotekarza, dzielimy się doświadczeniami naszych kolegów z Prudnika i Chrząstowic. Dają oni dobre przepisy na to, jak ożywić czytelnię, czy podjąć z sukcesem działania wobec czytelników grup specjalnych.

Zapraszamy do wiosennej lektury.


Redakcja Bibliotekarza Opolskiego

   "Bibliotekarz Opolski" jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska