Nr 1/2018 (LXII) ISSN 2083-7321
Od Redakcji


Rozpoczynając nowy rok, chcielibyśmy otworzyć to wydanie „Bibliotekarza Opolskiego” od retrospekcji. Podróż w 2017 rok, odświeżenie tego co za nami, to całkiem miła wędrówka. Opolskie bibliotekarstwo miało swoje sukcesy i dobre chwile. Bo… radością napawają gruntowne remonty w kolejnych bibliotekach, które trwały cały ubiegły rok. Liczymy, że w tym roku zasypiemy Państwa relacjami z otwarcia nowo oddanych obiektów bibliotecznych. A to na pewno nie koniec modernizacyjnych realizacji w naszych bibliotekach. Kolejne biblioteki sięgają po środki finansowe przeznaczone na infrastrukturę biblioteczną i mocno trzymamy kciuki, aby odniosły sukces.

Ogromnie cieszy zaangażowanie naszych bibliotekarzy w sprawy bibliotekarstwa. Wielu uczestniczyło w prawdziwym bibliotekarskim święcie, jakim był Kongres IFLA, w tym numerze publikujemy kolejną relację, tym razem zaprezentowaną przez koleżanki z MBP w Brzegu.

Podsumowanie I edycji konkursu „O tytuł najlepszej wiejskiej filii bibliotecznej woj. opolskiego” było bardzo ważnym wydarzeniem, które wprowadziło ożywczy powiew w sieć bibliotek filialnych, które stanęły do rywalizacji. W tym roku również ocenimy i wybierzemy tę najlepszą w 2017 roku.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu zasypała swoich czytelników i użytkowników imprezami, których barwny kalejdoskop można podziwiać w galerii imprez na stronie internetowej WBP w Opolu. Dzięki znaczymy środkom projektowym udało się zaprosić wielu interesujących osobowości świata szeroko rozumianej kultury.

Pełni nadziei wkraczam w 2018 rok, licząc na to, że przestawimy Państwu wiele wspaniałych realizacji bibliotekarskich tak w zakresie projektów infrastrukturalnych jak i projektów promocyjnych, aktywizujących czytelniczo jeszcze tych, którzy nie są do czytania zupełnie przekonani.


Redakcja Bibliotekarza Opolskiego

   "Bibliotekarz Opolski" jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska