Redakcja


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu
Barbara Giedrojć
Violetta Łabędzka
Kamilla Wójt

Biblioteka Główna Politechniki Opolskiej
Karina Fedynyszyn

Biblioteka Uniwersytetu Opolskiego
Barbara Kmiecik

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
Bożena Ratajczak-Olszewska

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu
Dagmara Kawoń-Noga

Korekta:
Anna Pietrzkiewicz
Kamilla Wójt

Skład:
Łukasz Brudnik


Adres redakcji:
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki w Opolu
45-081 Opole, ul. Piastowska 18-20
tel. (77) 453 64 75
e-mail: redakcja(at)bibliotekarzopolski.pl

                                                              

"Bibliotekarz Opolski" jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska