Nr 2/2017 (LXI) ISSN 2083-7321

Jubileusz 75-lecia urodzin i 50-lecia debiutu książkowego Tadeusza Soroczyńskiego. Spotkanie prowadził Janusz Ireneusz Wójcik (fot. Mateusz Łuczak)W numerze m.in.:
   "Bibliotekarz Opolski" jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska