W numerze m.in.

dr Barbara Piątkowska

„Skok” ku kreatywności … czyli jak to zrobić

 

Łukasz Brudnik

„Sądzę, że w moich powieściach jest sporo bohaterek” - rozmowa z Robertem Małeckim
 

Damian Koniarek

Ocalić w przekładzie, czyli o tym jak ważny jest tłumacz i jego praca
 

Natalia Laska

Social media jako aktualne narzędzie promujące czytelnictwo
 

Anna Stępkowska

Brydż w grodkowskiej bibliotece

 

Halina Lubacz

Projekt „Digital Kids”- plac zabaw w przestrzeniach cyfrowych” w GBP w Murowie

Andrzej Sowa

Jak „Biblioteczne opowieści” biblioteka w Skarbimierzu opowiada

Łukasz Brudnik

Opolcon 2021 – relacja
 

                                                              

"Bibliotekarz Opolski" jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska