W numerze m.in.

Tomasz Różycki

Fenomen stanisławowski (wspomnienie z 2008 roku)
 

Agnieszka Zientarska

„Mam taką tożsamość – prowincjusza” — wywiad z Maciejem Płazą
 

Karina Fedynyszyn

Spotkanie wokół książki Sclavus Tymona Tymańskiego
 

Damian Drzazga

Canva – bibliotekarzu, odważ się projektować!
 

Beata Śliwińska

„Podaj rękę Ukrainie…”. Materiały dotyczące relacji polsko-ukraińskich w zasobie Archiwum Państwowego w Opolu.

Katarzyna Pawluk

Z życia SBP na Opolszczyźnie
 
 

Izabela Heder-Filandt

Stawiamy na bioróżnorodność!
 

Kamilla Wójt, Mateusz Wesołowski

W ramach współpracy: Wydawnictwo SQN

                                                              

"Bibliotekarz Opolski" jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska