Nr 3/2016 (LX) ISSN 2083-7321

Spotkanie z Robertem Makłowiczem w WBP w Opolu – 07.06.2016 (fot. Mateusz Łuczak)W numerze m.in.:
   "Bibliotekarz Opolski" jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska