Nr 4/2018 (LXII) ISSN 2083-7321
Redakcja
Redakcja:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu
Barbara Giedrojć
Agnieszka Hałubiec
Hanna Jamry
Violetta Łabędzka
Małgorzata Pindera
Piotr Polus

Biblioteka Główna Politechniki Opolskiej
Bożena Budrewicz

Biblioteka Uniwersytetu Opolskiego
Barbara Kmiecik

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
Bożena Ratajczak-Olszewska

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu
Dagmara Kawoń-Noga

Skład:
Łukasz Brudnik


Adres redakcji:
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki w Opolu
45-081 Opole, ul. Piastowska 18-20
tel. (77) 453 64 75
e-mail:redakcja(at)bibliotekarzopolski.pl

   "Bibliotekarz Opolski" jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska