Nr 2/2019 (LXIII) ISSN 2083-7321
Spis treści


OD REDAKCJI


BIBLIOTEKA


Relacje


Komunikat


Zoom na opolskie DKK


KULTURA: LITERATURA ● KSIĄŻKA ● CZASOPIŚMIENNICTWO

Kordian Michalak, Łukasz Brudnik
Masaż dla mózgu - rozmowa z Mariuszem Szczygłem

Jolanta Zakrawacz
Drugie życie książki…

Anna Pietrzkiewicz, Łukasz Brudnik
Na regale. Przegląd nowości wydawniczych


REGION


PRAWO

UCHWAŁA NR V.23.2019 RADY GMINY CHRZĄSTOWICE z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Chrząstowicach

UCHWAŁA NR III/28/2018 RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie

ANEKS NR 6 do porozumienia nr 1/2012 z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie powierzenia Gminie Nysa zadań przewidzianych dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nysie

UCHWAŁA NR IV/36/18 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie nadania statutu Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej im. Władysława Broniewskiego w Nysie

UCHWAŁA NR LVIII/1142/18 RADY MIASTA OPOLA z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Opolu

UCHWAŁA NR XXIX.232.2017 RADY GMINY W WILKOWIE z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Wilkowie

UCHWAŁA NR XLIII/384/18 RADY MIEJSKIEJ W ZAWADZKIEM z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawadzkiem na Biblioteka i Kultura w Zawadzkiem oraz nadania nowego brzmienia statutowi tej instytucji

POROZUMIENIE NR OZ.031.5.2018 z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Głubczyce zadań przewidzianych dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Głubczycach

POROZUMIENIE NR RW-W.3153.2.2018 zawarte w dniu 24 stycznia 2018 r. w Krapkowicach w sprawie powierzenia Gminie Krapkowice prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej

POROZUMIENIE NR OZ.031.1.2018 zawarte w dniu 4 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Prudnik zadań przewidzianych dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Prudniku


VARIA   "Bibliotekarz Opolski" jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska