Nr 3/2018 (LXII) ISSN 2083-7321
Spis treści


OD REDAKCJI


BIBLIOTEKA


Opolskie Biblioteki Publiczne XXI wieku


Relacje


Zoom na opolskie DKK


KULTURA: LITERATURA ● KSIĄŻKA ● CZASOPIŚMIENNICTWO

Komputer w bibliotece


REGION


VARIA   "Bibliotekarz Opolski" jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska