Nr 3/2017 (LXI) ISSN 2083-7321
Spis treści


OD REDAKCJI


BIBLIOTEKA


Relacje


Komunikat


Zoom na opolskie DKK


KULTURA: LITERATURA ● KSIĄŻKA ● CZASOPIŚMIENNICTWO

800 lat Opola/Festiwal Książki w Opolu

Beata Śliwińska
O tym, jak opolanie 800-lecie miasta festiwalowo (jednak) świętowali

REGION


LOKALNE PRAWO BIBLIOTECZNE

POROZUMIENIE NR OZ-73/2017 z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Głubczyce zadań przewidzianych dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Głubczycach

POROZUMIENIE NR RW.3153.2.2017 z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Krapkowice prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej

UCHWAŁA NR XXVIII/161/16 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE z dnia 1 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury pn. „Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Niemodlinie”

ANEKS NR 5 z dnia 9 stycznia 2017 r. do porozumienia nr 1/2012 z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie powierzenia Gminie Nysa zadań przewidzianych dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nysie

POROZUMIENIE NR OZ.031.1.2017 zawarte w dniu 4 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Prudnik zadań przewidzianych dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Prudniku

UCHWAŁA NR XXII.172.2017 RADY GMINY CHRZĄSTOWICE z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie likwidacji filii bibliotecznej dla dzieci w Suchym Borze

UCHWAŁA NR XVII/135/2016 RADY GMINY ZĘBOWICE z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach


VARIA   "Bibliotekarz Opolski" jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska