Aleksandra Okulus
Dział Udostępniania Zbiorów WBP w Opolu


Przegląd nowości prasowych w Czytelni WBP Opole: „Pies z charakterem”


Nie bez przyczyny patronat nad ukazującym się od 2022 roku czasopismem „Pies z charakterem” objął znany od wielu lat czytelnikom w Polsce magazyn psychologiczny „Charaktery”. Nowe pismo jest bowiem na rynku wydawniczym pozycją wyjątkową i nowatorską. To pierwszy w Polsce magazyn, który ukazuje problematykę opieki nad psami w szerokim kontekście psychologicznym, otwierając dostęp do „wartościowej wiedzy z zakresu zoopsychologii i behawioryzmu zwierząt” (między innymi informacji o emocjonalności psów, ich wrażliwości, samoświadomości). W magazynie odnaleźć można rzetelne artykuły autorstwa uznanych specjalistów (behawiorystów, zoopsychologów, zoodietetyków i zoofizjoterapeutów oraz trenerów psów), które stanowią dla psich opiekunów istotną pomoc w rozwiązywaniu nawet najbardziej skomplikowanych problemów behawioralnych i zdrowotnych. „Pies z charakterem” oferuje również szereg inspirujących porad i wskazówek, mających na celu umocnienie i/lub ewentualne poprawienie psio-ludzkiej więzi (np. pomysły na wspólne spędzanie czasu i aktywności). Pismo, choć tworzone we współpracy z uczonymi ekspertami, prezentuje cenną wiedzę w sposób klarowny i komunikatywny. Dodatkowo wyróżnia je ciekawa szata graficzna, która umila, a jednocześnie ułatwia lekturę.

                                                              

"Bibliotekarz Opolski" jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska