Założenia redakcyjne „Bibliotekarza Opolskiego”

  1. Teksty należy nadsyłać w plikach tekstowych w formacie DOC. lub RTF.
  2. Jeżeli do materiału są dołączone zdjęcia, należy je przesłać jako osobny załącznik w formacie JPEG lub PNG. Zdjęcia o złej jakości nie będą publikowane.
  3. Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji, korekty oraz skrócenia tekstu.
  4. Materiały do publikacji należy nadsyłać na adres mailowy: redakcja(at)bibliotekarzopolski.pl
  5. Redakcja zastrzega sobie prawo wyboru tekstów do publikacji.
  6. "Bibliotekarz Opolski" jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

                                                              

"Bibliotekarz Opolski" jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska