Katarzyna Pawluk
Przewodnicząca Zarządu
Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Opolu
Członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich


Z życia SBP na Opolszczyźnie


Mija kolejny rok naszych działań na rzecz upowszechniania szeroko pojętej kultury i literatury. Coraz częściej bibliotekarz to nie tylko osoba podająca książkę czytelnikowi czy też ją wkładająca na odpowiednią półkę. To osoba doradzająca, polecająca, kierująca do wiarygodnych źródeł. To osoba, która musi nadążać za wciąż nowymi potrzebami czytelników i użytkowników, podnosząc swoje kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach, warsztatach czy konferencjach.

Pod koniec listopada już po raz czternasty Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zorganizowało, tym razem on-line, ogólnopolską konferencję z cyklu Automatyzacja biblioteki. Tegoroczne hasło brzmiało Biblioteki w świecie technologii i obejmowało szeroko zagadnienia nowej technologii, przez biblioteki bezzałogowe, e-usługi czy sztuczną inteligencję w świecie książki. Ważnym punktem dwudniowych wirtualnych spotkań było również zagadnienie badań użytkowników i nieużytkowników bibliotek. To ważna kwestia w chwili zmian społecznych oraz zmieniających się potrzeb czytelniczych. Nie zabrakło również problematycznych kwestii prawa autorskiego i regulacji związanych z udostępnianiem zbiorów cyfrowych.

Jeden z referatów dotyczył nowej specjalizacji na polskim rynku – Bibliotekarza UX, która na rynku zachodnim istnieje już blisko 20 lat. Bibliotekarz UX – kto to taki i jak pracuje?
- osoba zajmująca się badaniem wrażeń i doświadczeń użytkowników – na dogłębnym zrozumieniu potrzeb, zachowań, przyzwyczajeń użytkownika,
- zajmuje się projektowaniem usług,
- pełni rolę wewnętrznego konsultanta, - jest powiązany z „tradycyjnymi” obowiązkami bibliotecznymi i pracuje na różnych szczeblach hierarchii danej biblioteki.
W wystąpieniu nie udało się omówić tego szerokiego zagadnienia. Bożena Jaskowska na ten temat pisze „Przeglądzie Bibliotecznym” (2/2023).

Kto z nas nie korzystał z Wikipedii? Ile razy zdarzało się nam, bibliotekarzom, informować, że podane tam wiadomości trzeba zweryfikować. A jak wygląda obecnie sytuacja, jeśli chodzi o polskie hasła w tej największej wirtualnej encyklopedii? Tego można było się dowiedzieć, słuchając wykładu Jolanty Drzewakowskiej ze Stowarzyszenia Wikimedia Polska oraz Joanny Potęgi z Biblioteki Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie Wikipedia – nowe wyzwanie dla bibliotekarzy.

Już dzisiaj możemy zaprosić na inaugurację Tygodnia Bibliotek 2024 i wykład Koleżanki Joanny Potęgi, która aktywizuje bibliotekarzy w działania związane z Wikipedią.
I tu fantastyczna wiadomość, którą spieszę się pochwalić, bo też jest czym. W grudniu zostało wybrane hasło przyszłorocznego, jubileuszowego Tygodnia Bibliotek. Opolski Odział SBP także zgłosił swoją propozycję, która… wygrała! Hasłem Tygodnia Bibliotek 2024 będzie „Biblioteka – miejsce na czasie”.

Zapraszam jednocześnie do odwiedzenia strony www.sbp.pl/ zakładka Projekty – Informacja i Komunikacja www.sbp.pl/ik/wyklady/nagrania-wykladow, odnajdziemy nagrania wykładów, m.in.: Serwisy społecznościowe w komunikacji marketingowej biblioteki, Skuteczne zarządzanie a kompetencje interpersonalne, Fake news – nowa codzienność czy oręż w wojnie informacyjnej?, Projektowanie informacji z uwzględnieniem UX.

Serdecznie polecam!                                                              

"Bibliotekarz Opolski" jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska